Bedehuset «Klippen» i Sennesvik er 100 år!


En hundreåring skal behørig feires - det starter med gudstjenesten søndag 14. juli.

Hele bygda sitt hus

I de siste 100 år har bedehuset i Sennesvik vært et viktig møtelokale for hele bygda, her ble det holdt foreningsmøter, juletrefester, oppbyggelser og gudstjenester.

Det var vanlig å benytte bedehuset til begravelser helt fram til begynnelsen av 2000-tallet. Etter den tid blir de fleste begravelser som sokner til Sennesvik kirkegård, lagt til Hol kirke.

Bedehuset Klippen har hatt stor betydning for samhold og fellesskap for folket i Sennesvik og Ure i flere generasjoner. Selve møtesalen er et vakkert rom som er bevart i den opprinnelige stilen. 

 

Opprinnelsen

Bygdefolket i Sennesvik og Ure og omegn fikk oppført bedehuset i 1924 og fra 1925 var det i bruk. Tomta ble gitt til disposisjon til bedehus av O.J. Lauvdal.

Bedehuset fikk navnet Klippen av kvinneforeningen som hadde sine møter i huset, og var en drivkraft både for huset og samholdet i bygda helt fra begynnelsen av. Men i 1987 var kvinneforeningen nedlagt, likevel var det noen ildsjeler som holdt huset vedlike og ordnet i stand til gudstjenester, møter og begravelser.

 

Vedlikeholdsbehov

Det året ble det holdt et grendemøte i bedehuset for å avgjøre dets fremtid. Det var stort fremmøte og det ble bestemt at huset skulle bestå. Nå skulle bedehuset tilhøre Sennesvik krets. En restaurerings-komité ble valgt og kom straks i arbeid.

Bedehuset ble satt godt i stand. Det ble laget ny inngang og garderobe, kjøkkenet ble restaurert, det ble innlagt toalett og lagt nytt panel på veggene.

Årene har gått, og mange av de som hadde et nært og kjært forhold til bedehuset er nå borte. Det har vært gjort en del vedlikeholdsarbeid og dugnadsarbeid de senere år, men det er fortsatt behov for nødvendig vedlikehold. På nytt må det tas nye tak, om bedehuset fortsatt skal kunne være i bruk.

 

Jubileumsmarkering

Siden huset ble bygd i 1924 (og tatt i bruk fra januar 1925), så starter 100 årsmarkeringa med sommergudstjeneste 14..juli i år - 2024, og så fortsetter jubileet til september 2025 med forskjellige markeringer.

I Sennesvik setter vi stor pris på at det kommer folk fra fjern og nær som vil delta i 100 års markeringene!

Harold H

 

 

Alle ønskes hjertelig velkommen til

gudstjeneste på Klippen i Sennesvik

 søndag 14. juli kl 13:00

Prest Harold Holtermann

Organistvikar Jeremy Blandford

 

Kirkekaffe etter gudstjenesten

 

 

 

Tilbake

Del