Ledig stilling som kirketjener


Kan du tenke deg å bli vår nye medarbeider og kirketjener?

Vestvågøy kommune har ca 11.500 innbyggere og er en kommune i vekst med allsidige tilbud og god tilgang til natur. Det er ca 17 årsverk i kirka på Vestvågøy, i ca 20 stillinger inkl 4 prester. Det er 5 kirkebygg og 1 kapell.

 


Ledig stilling som kirketjener

100% stilling som kirketjener i Vestvågøy kirkelige fellesråd.

Søknadfrist 10. juni

Kirketjeneren vil få hovedansvaret for noen av de 5 kirkene på Vestvågøy, men tjenester i alle kirkene. Oppmøtested er Vestvågøy kirkekontor.
 
Arbeidsoppgavene er å legge til rette for og være til stede under kirkelige handlinger, gudstjenester, konserter og andre aktiviteter, renhold av kirkene og noe tilsyn og vedlikeholdsoppgaver. 

Det er en begrenset kontordel med administrative oppgaver i stillingen.

Det må påberegnes arbeid inntil tre helger i måneden og i kirkens høytider. Arbeidstid er 35,5 t/uke i turnus. Det vil bli fri i enkelte høytider i rullering. Tiltredelse 1. spetember 2024, eller etter avtale.

Vi søker etter en person med relevant utdanning og arbeidserfaring innen renhold, vaktmester e.l.
Personlig egnhethet vektlegges.

For full utlysningstekst, klikk her


Kontakt om stillingen kan tas med kirkeverge Anne Lise Haakestad tlf. 40449959.

 


 

Søknad sendes til

Vestvågøy kirkekontor, Tamyra 24, 8730 Leknes

eller post@vestvagoy.kirken.no

 

 

 

 

Tilbake

Del