Alle graver skal være sikret og ha en kontaktperson!


Du har kanskje besøkt gravplassen og sett graver som ikke blir stelt, eller gravminner som ikke står oppreist og er forsvarlig sikret? Informer oss gjerne!

Noen graver blir ikke stelt, og det kan være graver der vi mangler opplysninger om fester. 

Ifølge Gravplassloven skal alle graver ha fester, som også er kontaktperson for spørsmål fra gravferdsetaten.

§ 15. Festerens rettigheter og plikter.

Festeren har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne samt ellers rå over den, om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser. Festeren har plikt til å holde graven i hevd.

Foran gravminnet kan det være blomsterbed. 

Dersom blomsterbedet ikke vedlikeholdes, skal det gjensås, slik at det blir plen på alle sider av gravminnet. Bed kan erstattes av heldekkende steinplate. 

 

§ 26. Ansvar

Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen.

 

Vestvågøy kirkelige fellesråd har utarbeidet en brosjyre med informasjon om plikter og rettigheter for feste av grav og gravsted i Vestvågøy. Den kan du laste ned ved å trykke her.

 

Om du besøker en grav som ikke er vedlikeholdt, ber vi om at du tar kontakt med kirkevergen, slik at vi kan oppdatere våre opplysninger.

 

Kirkevergen - Vestvågøy kirkelige fellesråd

Besøksadresse: Buksnes menighetshus, Tamyra 24, Leknes
Tlf. 76054730 (man-fre 10-14)
eller post@vestvagoy.kirken.no

Tilbake

Del