ledige stillinger: Er du vår nye medarbeider?


Vi søker etter to nye medarbeidere til Vestvågøy kirkelige fellesråd: kantor/kirkemusiker og kirketjener

Vestvågøy kommune har ca 11.500 innbyggere og er en kommune i vekst med allsidige tilbud og god tilgang til natur. Det er ca 17 årsverk i kirka på Vestvågøy, i ca 20 stillinger inkl 4 prester. Det er 5 kirkebygg og 1 kapell.

Vi søker nå etter to nye medarbeidere:

  • kantor/kirkemusiker
  • kirketjener

 

Ledig stilling som kirkemusiker

 80 % stilling som kantor/kirkemusiker, og mulighet for 20 % stilling i Vestvågøy kulturskole ved relevant utdanning

Søknadsfrist 23. mai

Arbeidsoppgaver
•    Tjenestegjøre ved gudstjenester og kirkelige handlinger 
•    Utvikle sang- kor- og musikkarbeid for menigheten, både i gudstjenestelivet og i øvrige menighetsaktiviteter, gjerne med barn og unge.
•    Bistå i gjennomføring av konserter og andre arrangement i samarbeid med kollegaer, frivillige og menighetsråd
•    Medvirke i skole-kirke- og institusjonsarbeid
•    Ansvar for tilsyn med kirkens instrumenter

Til stillingen kreves godkjent kirkemusikalsk utdanning i tråd med tjenesteordning for kantorer, eller annet som kan kompensere for dette (min. bachelor-nivå).
Det kan bli aktuelt med prøvespill.

Vi vil legge vekt på musikalsk alllsidighet, selvstendighet og gode samarbeidsevner. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk.

Full utlysningstekst for kirkemusiker finner du her.

Kontakt om stillingen kan tas med kirkeverge Anne Lise Haakestad 40449959 eller kantor Ken-Gøran Mikkelsen 93620073.

Søknad sendes til Vestvågøy kirkekontor, Tamyra 24, 8730 Leknes eller post@vestvagoy.kirken.no 

 


Ledig stilling som kirketjener

100% stilling som kirketjener i Vestvågøy kirkelige fellesråd.

Søknadfrist 10. juni

Kirketjeneren vil få hovedansvaret for noen av de 5 kirkene på Vestvågøy, men tjenester i alle kirkene. Oppmøtested er Vestvågøy kirkekontor.
 
Arbeidsoppgavene er å legge til rette for og være til stede under kirkelige handlinger, gudstjenester, konserter og andre aktiviteter, renhold av kirkene og noe tilsyn og vedlikeholdsoppgaver. 

Det er en begrenset kontordel med administrative oppgaver i stillingen.

Det må påberegnes arbeid inntil tre helger i måneden og i kirkens høytider. Arbeidstid er 35,5 t/uke i turnus. Det vil bli fri i enkelte høytider i rullering. Tiltredelse 1. spetember 2024, eller etter avtale.

Vi søker etter en person med relevant utdanning og arbeidserfaring innen renhold, vaktmester e.l.
Personlig egnhethet vektlegges.

For full utlysningstekst, klikk her
Kontakt om stillingen kan tas med kirkeverge Anne Lise Haakestad tlf. 40449959.

 


Gjelder begge stillingene:

Søknad sendes til

Vestvågøy kirkekontor, Tamyra 24, 8730 Leknes

eller post@vestvagoy.kirken.no

 

 

 

 

Tilbake

Del