Kvinnenes internasjonale bønnedag


Bønnesamling med påfølgende kveldsmat på Betel, Leknes fredag 1. mars kl 19:00

“Palestinske kvinner i bønn” ved Halima Aziz

Kvinnens internasjonale bønnedag ble startet av kvinner i USA i 1887.

Bakgrunnen var nøden de så blant immigranter og etterkommere av slaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag for disse. Noen år senere ble det satt fokus også på de globale utfordringene.

 

I 1920 sendte den amerikanske komiteen et opprop til kristne kvinner over hele verden om å komme sammen i bønn første fredag i fasten. De fant fram til felles bønneemner, og ofringene ble gitt til indre- og ytremisjon. Etter noen år ble det vedtatt å benytte den første fredagen i mars som bønnedag.


I dag har bønnedagen komiteer i mer enn 170 land og regioner.

Kvinnenes internasjonale bønnedag ønsker å knytte ulike raser og tradisjoner sammen i et tettere fellesskap, så de får økt forståelse for hverandre og bedre kan hjelpe og støtte hverandre gjennom bønn.

På den internasjonale bønnedagen ønsker kvinner verden over å stadfeste sin tro på Jesus Kristus og dele håp og bekymringer, gleder og sorger med hverandre.

 

På Vestvågøy har vi en lang tradisjon for å møtes fra ulike menigheter til bønnefellesskap første fredag i mars.

I år er det våre søstre fra pinsemenigheten Betel, i samarbeid med diakonene i Den norske kirke som inviterer til bønnesamling med påfølgende kveldsmat på Betel, Leknes fredag 1. mars kl.19 (kafeen oppe i hovedetasjen)
 

Årets hovedbilde er laget av kunstneren Halima Aziz og illustrerer palestinske kvinner i bønn. 

Ta med deg en venn, og bli med i bønnefellesskap!

 

Tilbake

Del