Fastetidens gudstjenester


Delta på vandringen gjennom fastetiden - gudstjenesteoversikt fram til påske.

I fastetiden følger v historien om Jesus og hans disipler på veien som leder fram til påskens handlinger. 

Gudstjenestene blir i denne perioden som en vandring gjennom historien. Dette gjør det ekstra interessant å følge med fra uke til uke - uansett i hvilken kirke gudstjenestene er.

Du vil også møte noen av de samme salmene i flere av gudstjenestene. To av salmene er gjengitt nederst i denne artikkelen;

  • Tenn lys! nr. 25 i salmeboka (Tekst: Eyvind Skeie og melodi: sigvald Tveit, 1988)
  • Se, mørket vinner aldri over lyset (Tekst og melodi: Sindre Skeie, 2012)

Del gjerne plakaten med dine venner og de du ønsker å gå i gudstjeneste sammen med!

Klikk på denne teksten for å åpne plakaten som bilde.

 

Tenn lys! 

1. Tenn lys ! Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

2. Tenn lys ! To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

3. Tenn lys! Tre lys skal flamme for alle som må sloss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.

4. Tenn lys ! Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.

 

Se, mørket vinner aldri over lyset

1 Se, mørket vinner aldri over lyset.
La håpets flamme skinne, sterk og klar!
For ennå kjemper noen for det gode,
og ennå deler noen det de har.

2 Se, freden finnes i den gode striden,
så reis deg opp til kamp for andres rett!
Da skal du aldri frykte mørkets makter,
det er i mørket flammene blir sett.

3 Iblant vil kampen stjele dine krefter,
du kjenner sorgen over tap og svik,
du tror at alt du ga, har gjort deg fattig,
men i din fattigdom er du blitt rik.

4 Et mørke hviler ennå over jorden,
men barn av lyset finnes overalt:
Se, noen åpner døren for en flyktning,
og noen reiser opp en venn som falt.

5 Hvor finnes brød til alle folk i verden
hvis ikke du vil dele med din bror?
Vi puster alle i den samme luften
og lever på den samme, lille jord!

6 Må ingen lenger hegne om sitt eget.
Må de som hersker, ofre alt for fred.
Må de som tror de kjemper helt alene,
få se hvor mange flere som er med!

7 Se, Verdens Lys rir inn i våre gater.
En sang om frihet stiger i vår by,
hør, også vi vil være barn av lyset
og tenne håpet: Jorden skal bli ny!

 

 

Tilbake

Del