Askeonsdag er inngang til fastetid


Slik beskriver kapellan Trond Gran Askeonsdag

 

Under kan du lese hvordan kapellan Trond Gran beskriver Askeonsdag, og om KN fasteaksjonen

Askeonsdag

40 dager før påske dukker det opp en dag i vår kalender som heter Askeonsdag. Det er til og med en dag der det mange steder, også her hos oss, holdes gudstjeneste.

Men hvorfor det?

Kirkelig sett har vi fra jul og fram til Askeonsdag vært opptatt av hva jula betyr for oss. Vi har sett på hvem denne guttungen var som ble født i jula og hans betydning for oss i dag. Men nå vender vi blikket framover mot påsken som kommer. Og vendepunktet er på Askeonsdag.

Vendepunktet er på Askeonsdag - da skifter også fargene i kirkeåret fra grønt til lilla

Da forandres også fargen i kirkeåret fra grønt som betyr vekst og læring, til lilla som bestyr faste og bot. Men lilla lages jo av kjærlighetens røde farge og håpets blå. Og dermed har både fastetid og adventstid den samme fargen og mye av den samme retningen.

Lilla blandes av kjærlighetens røde og håpets blå farger

De 40 dagene er til minne om Jesu 40 dager lange fastetid i ørkenen etter han ble døpt. (Markus 1,12-13). Han forberedte seg på det han visste skulle komme når han etter det stod fram i offentligheten. Og vi skal nå forberede oss på påsken som kommer.

I Wikipedia står det at «Askeonsdag har tradisjonelt vært en dag hvor man minnes menneskets dødelighet. I Den katolske kirke inneholder liturgien utdeling av askekors. Asken kommer fra palmegrener fra fjorårets palmesøndag, som blir brent kort tid før askeonsdag, gjerne sammen med tidligere års hellige oljer. En geistlig tegner et kors med aske blandet med litt vann på pannen til hver enkelt av de troende, mens han sier noen ord som minner om menneskets dødelighet og/eller behovet for omvendelse. Det tradisjonelle formularet er: «Kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv; gjør bot så du kan ha evig liv».»

Faste er forberedelse til påsken og til minne om menneskenes dødelighet

Her hos oss er det ikke så lange og sterke tradisjoner for dette. Ikke har vi palmer fra sist palmesøndag vi kan brenne, og ikke bruker vi hellige oljer.Men symbolikken synes mange er fine å bruke som en start på fastetiden, og for å gjøre seg i stand til å følge Jesus de 40 dagene opp til påsken i Jerusalem.

Du kan få tegnet på deg et korstegn i aske under gudstjenesten

Så derfor kan du, om du vil, få tegnet på deg et korstegn i aske under gudstjenesten i Hol, Askeonsdag 14. februar kl. 1900.

Velkommen til å delta på vandringen gjennom gudstjenester i fastetiden fram til påske.

 

Bønn for Askeonsdag:

Barmhjertige Gud,
du kan sette oss fri fra synd og forgjengelighet.
Vi ber deg:
Lær oss å holde faste slik du vil.
Gjør oss utholdende i bønnen, trofaste i kjærligheten og helhjertet i kampen for rettferd.
Gi verden håp ved Jesu Kristi kors,
han som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.

Amen.

 

 

 

KN fasteaksjonen

HÅP I EN DRÅPE VANN

Kirkens Nødhjelp hjelper oss til å kunne gjøre noe ekstra for andre i fastetida, gjennom Norges nest største innsamlingsaksjon "Håp i en dråpe vann".

Sammen med kirkene i Norge jobber Kirkens Nødhjelp med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. Sammen jobber vi for fred og rettferdighet, og for å redde liv. I fasteaksjonen samler vi inn penger til dette livsviktige arbeidet.

Den tradisjonelle fasteaksjonene gjennomføres siste uke før påske.

 

Bli med å be for aksjonen!

Kjære Gud, takk for fastetidens mange muligheter.
Den gir rom for både handling
og refleksjon.
La oss ikke bli for selvopptatte.
Hjelp oss så vi retter blikket utover og ser
de mange som trenger din kjærlighet.
Og minn oss daglig om at det er vi som er
dine hender og føtter.

 

Tilbake

Del