Menighetsråd 2023-2027


Nå er kirkevalget avsluttet og sammensetningen av menighetsrådene på Vestvågøy er avgjort. Vi er svært glad for alle som tar på seg et verv i et menighetsråd i perioden 2023-2027!  Rådene konsituerer seg selv så det kommer mer informasjon om fordeling av verv.

 

Når det er en liste ved valg, og det er vanlig ved menighetsrådsvalg, er det tilleggsstemmer som avgjør hvem som bli faste medlemmer. Omtrent 2/3 av alle avgitte stemmer har endringer ved å ha gitt tilleggsstemmer. Alle har fått tilleggsstemmer, men i varierende grad. Tilleggsstemmene avgjør og det skal lite til før rekkefølgen på listene endres. Etter nøye opptelling er det disse som kommer i de nye menighetsrådene.

BORGE MENIGHETSRÅD 2023-2027:
Borge menighetsråd har 6 faste valgte medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg er prest fast representant, for Borge er det sokneprest Frode Wigum.

Faste medlemmer:
Lene-Mari Åland, Bøstad
Edith Olga Børresen, Bøstad
Hilmar Krogh Sivertsen, Bøstad
Reidar Sofus Samuelsen, Bøstad
Trond Handberg, Bøstad
Magne-Viktor Monsen, Bøstad

Varamedlemmer:
Bodil Martha Fjelltun Hansen, Bøstad
Elisabeth Kristin Strømnes Martinsen, Bøstad
Bjørg Hedvig Wolden, Bøstad
Irene Ragnhild Nilsen, Bøstad
Lill Merete Veines Martinussen, Bøstad

 

BUKSNES MENIGHETSRÅD 2023- 2027
Buksnes menighetsråd har 6 faste medlemmer og 4 varamedlemmer. I tillegg er sokneprest Eimund Kibsgaard Nordberg fast representant.

Faste medlemmer:
Hilde Elisabeth Holand, Leknes
Lise Haug, Ballstad
Joseph Musembula Tete,  Leknes
Elin Johansen Voie, Leknes
Solveig Utvik, Ballstad
Marianne Baadstrand, Gravdal

varamedlemmer:
Holger-André Benonisen, Gravdal
Inger Lill Lykseth Fredriksen, Leknes
Oksana Eidem, Gravdal
Anne Britt Westervold, Leknes

 

HOL MENIGHETSRÅD 2023 - 2027
Hol menighetsråd har 6 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. I tillegg er sokneprest Eimund Kibsgaard Nordberg fast representant.

Faste medlemmer:
Asbjørn Sjølie, Leknes
Anne Karine Ervik Statle, Leknes
Ruben Skifjord, Leknes
Liv Harriet Berntzen, Leknes
Jonas Mikael Grav, Leknes
Arnt Vidar Bjåstad, Leknes

varamedlemmer:
Ellen Margete Torp, Leknes
Ann-Karin Skavhaug, Leknes
Magne Johansen, Leknes

 

STAMSUND MENIGHETSRÅD 2023 - 2027
Stamsund menighetsråd har 6 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. I tillegg er sokneprest Frode Wigum fast representant.

Faste medlemmer:
Finn Henrik Pettersen, Stamsund
Marit Elise Krüger Enge, Stamsund
Randi Hennie Nilsen, Stamsund
Frank Kristian Knudsen, Stamsund
May Perly Langstrand Hansen, Stamsund
Kjellaug Hatlen Lunde, Stamsund

varamedlemmer:
Ellen Krüger, Stamsund
Mette Camilla Skadberg, Stamsund
May-Britt Larsen Stamsund

 

VALBERG MENIGHETSRÅD 2023 -2027
Valberg menighetsråd har 4 faste medlemmer og 4 varamedlemmer.  I tillegg er sokneprest Frode Wigum fast representant.

Faste medlemmer:
Helge Lars Vikjord, Valberg
Åse Ingrid Riksheim, Valberg
Kåre Hatløy, Valberg
Evelyn Tone Knutsen, Valberg

varamedlemmer:
Kjell Egil Moen, Valberg
Atle Vikjord, Valberg
Annie Sofie Larsen, Valberg
Arnt Egil Ernstsen, Valberg

 

 

Mer info om kirkevalget; klikk på linken til kirkevalget.no

Tilbake

Del