Misjonsforeningen feirer 160-års jubileum


Helga 9.-10.september står i misjonens tegn i Buksnes menighet. Da markerer vi at Gravdal misjonsforening har bestått i 160 år. Det er verd ei jubileumsmarkering!

 

STOR JUBILEUMSHELG FOR MISJONSFORENINGEN

 

Helga 9. - 10.september -23 står i misjonens tegn i menigheten vår.

Da markerer vi at Gravdal misjonsforening har bestått i 160 år. Det er verd ei jubileumsmarkering!

 

Tenk i alle disse årene har menn og kvinner samlet seg for å få informasjon om det mangslungne / vidtfavnende arbeidet som Det Norske Misjonsselskap (NMS) har drevet. Det startet med at daværende sokneprest Ingvald Berner tok initiativ til stiftelsesmøte, - en stor flokk menn skrev seg som medlemmer. Kvinnene slapp til etter hvert og med tiden overtok de både ledelse og arbeidet. Kvinneforeningene ble etter hvert et faktum i det norske samfunnet.

 

Hvor hentet de sin informasjon om misjonsarbeidet fra?

Helt fra 1845 av gav NMS ut et medlemsblad, Misjonstidende, som gav fyldige rapporter om arbeidet. Bladet ble sendt til foreningene, det ble lest og lånt videre i bygdene. Slik kom foreningene til å være en viktig kanal for kunnskap om og kontakt med samfunn og folk i andre verdensdeler. Det ble en kilde til folkeopplysning i bygd og by allerede før folkeskolene hadde innført geografi og historie som fag. I år 1870 hadde Misjonstidende 6500 abonnenter. Til sammenligning hadde datidens største landsdekkende avis, Morgenbladet, litt over 2000 abonnenter. Bladet formidlet bibelstoff med kall til tjeneste, informasjon om land og folk i fjerne deler av verden. Det sto for folkeopplysning og mante til solidaritet med mennesker i Afrika og Asia lenge før begrep som bistand og internasjonal rettferdighet ble gjengse uttrykk.

 

Kvinneforeningen har vært en viktig læringsarena for kvinner.

I foreningene kunne de ta i bruk sine lederegenskaper, øve seg i å stå foran en forsamling, framføre sine synspunkter, organisere og være en synlig person i det offentlige rom. De ble gitt stemmerett i misjonens styrende organer  i 1904, hele 9 år før det ble alminnelig stemmerett i Norge. Foreningene var kvinnefrigjøring og kvinnereisning av beste merke!

 

Foto: Karin P. Skarby, Lofot-Tidende

 

Men så tilbake til vår forening

Fram til på 1970 og -80 tallet var det en ren NMS-forening. Men da ble den slått sammen med ei forening tilknyttet Indremisjonen. Det falt naturlig da medlemmene deltok i begge disse foreningene.  Fra da av ble det en såkalt deleforening, hvor alle midler som ble samlet inn, ble delt mellom to organisasjoner, NMS og Normisjon, som Indremisjonen nå het.

 

Foreningen har arbeidet jevnt og trutt med månedlige møter

Programmet har vist seg å være bærekraftig med de samme programpostene; andakt, informasjon hentet fra Misjonstidende og andre medier, sang, offer og kaffe med trivelig prat. Det sosiale fellesskapet er viktig! I mange år har det vært loddsalg med påfølgende misjonsbasar hver høst. Men de siste 3-4 årene har vi ikke klart å følge opp den tradisjonen. I 2013 feiret vi stort da foreninga fylte 150 år, og på disse årene som har gått siden da, har det blitt sendt ca 235.000 kr til hver organisasjon. Det er et beløp vi er både stolte og takknemlige over!

 

Og nå skal vi altså jubilere gjen!

 

Foto: NMS

 

Lørdag kveld, 9.september blir det festmøte på Menighetshuset på Leknes.

Da dekkes kaffebordene og spente misjonskvinner håper salen fylles av kvinner og menn fra fjern og nær. Fint besøk får vi helt fra Madagaskar, idet Fanja Rambolamanana kommer. Det er hun som står bak produksjonen av de nydelige små dåpsklutene som alle dåpsbarna her i Buksnes menighet får etter sin dåp. Hun tolkes av Nora Fjose som har sin morsslekt på Gravdal og mange slektninger her.

Ellers vil mannskoret Lofotr med sin leder, Helge Vikjord delta. Harold Holtermann blir kveldens taler, og selvsagt blir det koselig kaffeservering! Loddsalget som for tiden pågår, blir avsluttet og gevinstene trekker på festen.

 

Vi i misjonsforeningen ser fram til en fin festkveld og håper mange kommer!

Annonse kommer både i Lofot-Tidende og Lofotposten. Søndagens gudstjeneste ved sokneprest Eimund og organist Andrey vil også bli preget av jubileumet, og der vil Buksnes kirkekor delta.

 

Hjertelig velkommen skal du være!

 

Tekst: Turid W. Pedersen

 

Tilbake

Del