Protokoller for Vestvågøy kirkelige fellesråd


Vestvågøy kirkelige fellesråd har årlig ca 6 møter. Fellesrådet er valgt gjennom representasjon med en fra hvert menighetsråd, en kommual representant og en representant oppnevnt av biskopen, primært en prest fra fellesrådsområdet.

 

2023

Protokoll 01/2023 fra møtet den 08.03.23

Protokoll 02/2023 fra møtet den 03.05.23

Tilbake