Protokoller for Vestvågøy kirkelige fellesråd


Vestvågøy kirkelige fellesråd har årlig ca 6 møter. Fellesrådet er valgt gjennom representasjon med en fra hvert menighetsråd, en kommual representant og en representant oppnevnt av biskopen, primært en prest fra fellesrådsområdet.

 

Tilbake

Del