Ønsker du samtale?


De kirkelige ansatte i Vestvågøy vil prioritere å prate med våre innbyggere, og vi inviterer deg til å ta kontakt med oss ved ønske om samtale.

Tid for samtale

Vi som er kirkelige ansatte vil gjennom dette tilbudet signalisere at vi har tid for samtaler og ser dette som en av våre viktigste oppgaver. I de flestes liv dukker det opp situasjoner der det vil være tid for samtale, tid for å stoppe opp og få litt hjelp fra andre inn i det som er vanskelig. Da kan du kontakte oss om du ønsker det.

 

Hvem kan kontakte oss?

Dette er tilbud for alle som bor i Vestvågøy, enten du er medlem i kirken eller ikke. Enten du er ungdom eller eldre er du like velkommen. Er du i et akutt behov for samtale kan du kontakte Kirkens sos, hele døgnet på tlf 22 40 00 40. De kan også kontaktes på internettsiden sin www.kirkens-sos.no. Vi kan bare ta imot avtalte samtaler.

Om du er opptatt av de store spørsmål i livet er det ting vi gjerne snakker om. Her har vi spesialkompetanse som prester og diakoner. Har du andre livsutfordringer eller opplever at livet er tungt, ta gjerne kontakt. Vi kan kan være en samtalepartner, hvis du har behov for det og vi tror vi kan være til hjelp.

 

Hvordan fungerer denne tjenesten?

Du kontakter oss på vår mailadresse post@vestvagoy.kirken.no,  der du skriver navn, alder, e-post adresse/mobilnummer, evt litt kort om hvorfor du ønsker samtaler. Eller ring kirkekontoret 76056730 mandag-fredag kl 10-14

Vi som mottar din henvendelse henviser deg videre til en av de kirkelige ansatte som har mulighet til å ta deg imot.

Vi blir enige med deg om samtalene skal foregå ansikt til ansikt, digitalt eller via telefon. En av diakonene eller prestene vil da ringe deg opp snarest mulig for å gjøre en avtale. Vi kontakter deg innen ca en uke etter henvendelsen. Avtale om samtale kan ta noe mer tid.

Samtaler med oss er GRATIS og vi som yrkesgruppe har TAUSHETSPLIKT. Du behøver ingen henvisning fra lege. 

 

Har vi tid til å prate med deg?

Ja, samtaler er noe av det vi prioriterer høyest. Vi vet av erfaring hvor mye det betyr å ha noen å snakke fortrolig med utenfor familie og bekjentskapskrets, spesielt når det røyner på.

Vi kan tilby deg samtaler og følge deg gjennom prosesser, enten det gjelder sorg, sykdom, relasjonsproblemer, veivalg, tro, klimaangst eller andre ting.

Det vil variere hvor lenge du må vente for å få en avtale, men generelt er det ikke veldig lang ventetid hos oss, og fordelen er at du kan ta direkte kontakt med oss, uten henvisning fra noen andre.

 

Tilbake

Del