Skifjord kirkegård - forsinkelse i framdrift


Tilbakesetting av gravminner på Skifjord kirkegård blir forsinket. Årsaken er forsinkelse i leveranse. 

Vestvågøy kirkelige fellesråd har alltid som mål at gravminner skal settes tilbake snarest mulig når vi omregulerer og fyller opp på eksisterende areal. Som på mange andre områder, er det konsekvenser av pandemien at leveranser går saktere enn det normalt har gjort. Det medfører at gravminnene ikke blir satt opp i første del av juli og før ferietid som planlagt. Vi regner med at dette er på plass først i august.

For mange er det viktig å ha et sted å gå med sin sorg. Vi er lei oss for forsinkelsen og for hvordan dette er for pårørende.

Tilbake

Del