Menighetsmøte - Hol sokn


Sak om sammenslåing av sokn, Hol og Buksnes

 

 

Med henvisning til Kirkeordning for Den norske kirke
§ 13. Menighetsmøtet og § 14. Menighetsmøtets oppgaver

kalles det inn til menighetsmøte i Hol sokn 27. april kl 20.00 i Hol kirke.

Menighetsmøtet gis mulighet til å uttale seg om vedtak gjort i Hol menighetsråd, 9.02.2022,
Sak 3/22 Mulighet for sammenslåing av Hol og Buksnes sokn.

Grunnlagsmateriale:
- Saksfremlegg til Hol menighetsråd v/ sokneprest Eimund Kibsgaard Nordberg og menighetsrådsleder Asbjørn Sjølie
- Uttalese v/ Kirkevergen i Vestvågøy

Vel møtt!

Asbjørn Sjølie, menighetsrådsleder

Eimund Kibsgaard Nordberg, sokneprest

Tilbake

Del