Sorggruppe


Det hjelper å snakke om det! I en sorggruppe treffer du andre mennesker i lignende situasjon.

Foto: Frode Wigum

 

Det finnes mange spørsmål uten enkle svar, fordi vi mennesker møter tapserfaringer på så ulike vis. Det er ingen riktig eller gal måte å sørge på. Målet er at hverdagen skal fungere.

Sorgens mange spørsmål

· Har jeg for mange eller for få følelser?
· Hvor lenge «skal» jeg sørge?
· Hva er «normal sorg»?

I en sorggruppe treffer du andre mennesker i lignende situasjon. Du får hjelp til å takle livet og en mulighet til å støtte andre som har opplevd tap etter dødsfall.

 

OM SORGGRUPPA

  • En åpen sorggruppe der du er med så lenge du ønsker
  • Deltakerne er vanlige mennesker som har opplevd tap
  • Individuell samtale i forkant, for støtte og avklaring. Samtalen kan tas over telefon.

Samtalene i gruppen tar utgangspunkt i deltakernes behov og erfaringer.

 

  • Tilbudet er gratis og livssynsnøytralt
     
  • Gruppa bygger på selvhjelpsprinsippet og likemannsstøtte
  • Alle som deltar har taushetsplikt innad i gruppa

 

 

 

KONTAKT

Ta kontakt om du er interessert i å være med når vi starter opp nytt tilbud om sorggruppe, eller om du har spørsmål:

diakon Solveig Utvik
Telefon: 99417107
post@vestvagoy.kirken.no

Tilbake

Del