Oppdatert om smittevern i kirkene


Det skal være trygt å komme til kirke. Smittevern gjennomføres for alles sikkerhet.

 

foto: Jarle Eitrheim

Med oppdaterte nasjonale retningslinjer for smittevern i kirkene har også kirka på Vestvågøy innført rutiner for å forebygge smitte. Slik kan vi trygt møtes i gudstjeneste og andre tilstelninger innenfor de nye retningslinjene for smittevern.

Det er nå mulig å være inntil 200 personer samlet i kirkene, med faste tilviste plasser og kun hvis øvrige smittevern kan opprettholdes.

 

  • En-meters regelen gjeninnføres

Alle som ikke bor sammen skal holde minst en meters avstand innendørs. Dette gjelder for de som sitter i samme rad, også når man er i bevegelse.

Vær spesielt oppmerksom ved inn- og utgang, ved nattverd, og i andre sammenhenger der avstand kan variere. Kom i god tid, og ta deg god tid ut.

Å holde avstand kan føre til noe begrenset plass, spesielt i Hol og Vaberg kirker og Knutstad kapell. Det blir derfor avholdt gudstjeneste bare i de tre store kirkene i Vestvågøy denne jula: Stamsund, Borge og Buksnes.

 

  • Bruk av munnbind

Det anbefales bruk av munnbind der det ikke er mulig å opprettholde en meters avstand, for eksempel i inngang/utgang. Vi anmoder at alle har munnbind tilgjengelig.

 

  • Tilvist plass ved ankomst i kirkene

Følg anvisning fra kirkeverter/representant for arrangør ved inngangen.

Du kan sitte vanlig tett med de som er i din husstand/kohort. Hold god spredning i og mellom benkene, der alle benker benyttes, så vi minsker risiko for eventuell smitte.

 

  • Navneliste

Du vil bli bedt om å skrive opp navn og telefonnummer ved ankomst i kirka, for å holde oversikt over hvem som er tilstede. Alle navn skal stå på lista, men samme hushold kan føre opp ett og samme telefonnummer.

Listene blir makulert etter 14 dager.

 

  • Begravelse/bisettelse og minnesamvær

Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser. Ved minnesamvær kan man være maks 50 personer, med forbehold om 1 meters avstand mellom de som ikke er i samme husstand/kohort.

 

Viktig uansett:

 

Følg med på kommunens hjemmeside for eventuelle lokalt endrede regler.

Smittevernveileder fra Den norske kirke

Link til Regjeringens koronainformasjon.  

 

Tilbake

Del