4-åringenes egen dag i kirka


Det er stort for en 4-åringen å få navnet sitt lest opp og komme fram i kirka og få sin egen bok!

 

Foto: Kirkerådet/Bo Mathisen

 

Hver av menighetene i Vestvågøy inviterer i løpet av høsten til gudstjenester med ulike tema. Noen gudstjenester tilrettelegges spesielt for barn, og blant annet deles det ut en helt spesiell bok til 4-åringene. Bøkene har fine historier, sanger og aktiviteter tilpasset alderen. Det finnes bøker både på nynorsk, bokmål og samisk språk. Ønsker dere bok på samisk språk så gi beskjed til kirkekontoret i forkant.

 

Buksnes og Hol menigheter er først ute denne høsten, med utdeling av bøker til 4-åringene helgen 28. - 29. august.

 

BUKSNES MENIGHET

På grunn av antall- og avstandsbegrensninger i kirka, kombinert med en relativt stor gruppe 4-åringer, har vi valgt å gjennomføre utdelingen som et eget arrangement i Buksnes kirke. Registrerte medlemmer i Den norske kirke som hører til Buksnes menighet får tilsendt invitasjon til å komme i kirka lørdag 28. august.

  • De med postadresse Ballstad og Gravdal mellom kl 11:30-12:45
  • De med postadresse Leknes mellomkl 13:00-14:30

I kirka blir dere tatt i mot for navneregistrering i våpenhuset, og slipper inn i kirka etter tur. Vi prater litt sammen, barnet får 4-årsboka og tilhørende aktivitetshefte, og dere kan tenne lys i lysgloben.

Hvis noen ikke har fått invitasjon, men ønsker at barnet skal få bok, så går det allikevel an å møte opp i Buksnes kirke mellom kl 11:30 og 14:30 lørdag den 28. august.

Det er menighetspedagog Hanne Berg og diakonimedarbeider Lise Haug som møter dere i kirka denne dagen.

 

HOL MENIGHET

4-åringene som tilhører Hol menighet inviteres først til et bli-kjent program i Hol kirke torsdag 19. august fra kl 17:30. Der blir det blant annet lek og sang, og vi skal gå litt rundt og oppleve noe av det som er i kirka. Barna vil her få utdelt et aktivitetshefte, og selve 4-års boka deles ut i familiegudstjenesten.

Familiegudstjenesten i Hol kirke søndag 29. august kl 17:00 er ved kapellan Trond Gran og menighetspedagog Hanne Berg. Organist er Andrey Pirozhkov og kirketjener er Torleif Utnes.

 

STAMSUND MENIGHET og BORGE MENIGHET

Utdeling av 4-års bok vil bli gjennomført senere i høst. Mer informasjon kommer.

 

Vi sender ut invitasjon til de som er registrerte medlemmer i Den norske kirke (døpte), til den menigheten dere tilhører. 

mail Ønsker du at barnet ditt skal få boken, men ikke har fått invitasjon, så ta kontakt med oss.

mail Om du ønsker at ditt barn skal få boken utdelt i en annen kirke enn den menigheten dere inviteres til, så ta kontakt med kirkekontoret.

 

E-post til Vestvågøy kirkekontor: post@vestvagoy.kirken.no, telefon 76056730

 

Tilbake

Del