NYHET! Prate-telefon


Hvordan holder vi humøret oppe når vi ikke kan møtes fysisk på en stund?

 

 

 

Korona-viruset har satt oss i en uvanlig situasjon. Nå må vi unngå å møtes fysisk en tid fremover.

Kirkens diakoni har blant annet som oppgave å legge til rette for gode og inkluderende fellesskap. Når det er ledig tid går blant annet diakonene i Vestvågøy på besøk til de som ønsker det. Nå kan vi ikke lenger legge til rette for samlinger der folk kan møtes, og det å gå på besøk i mange forskjellige hjem er kanskje heller ikke så lurt i disse tider.  

Samtidig er det viktig at vi alle klarer å holde humøret oppe, et godt humør kan hjelpe immunforsvaret vårt mot sykdom. 

 

Vi oppretter derfor en prate-telefon fra tirsdag.

Har du lyst å snakke med noen, om noe spesielt, eller om løst og fast, ring

40449957

Lettest å få kontakt tirsdag-torsdag kl 12-15.

Dette er et vanlig mobil-telefon-nummer, som ikke koster mer å ringe på enn til andre mobil-nummer.

 

Diakoni - kirkens omsorgstjeneste

Kirkens diakoni har alltid tilpasset seg samfunnets omsorgsbehov, og startet arbeid der det var nødvendig. De første diakonene ble utnevnt for å dele ut brød til fattige enker. I klostrene fikk de syke stell og omsorg, flere diakoni-stiftelser opprettet sykehus og ulike institusjoner etter reformasjonen. Og ikke minst startet diakonien de første ordningene med hjemmesykepleie, i den tida det ble mindre vanlig at storfamilien dekket de eldres omsorgsbehov.

Diakonien i Vestvågøy er åpen for å se om vi kan bidra på områder der det offentlige hjelpeapparat ikke har mulighet. Kanskje trenger noen å få brakt hjem mat en periode, eller andre praktisk hjelp.

 

Hold humøret oppe!

Vi høres!

 

 

 

 

 

 

Tilbake