Digitalisering av gravplassene på Vestvågøy


Helt moderne, holder seg tørt i alt slags vær, blåser ikke vekk og sikrer alltid oppdatert, korrekt og nøyaktig informasjon.

Vestvågøy kirkelige fellesråd har forvaltet 13 gravplasser for befolkningen i Vestvågøy kommune siden 1997. 

Til nå har det vært brukt papirkart, med de utfordringer det har medført for kirkegårdsarbeiderne i all slags vær, ved utmåling av rett grav ved gravlegging.

1.Januar 2019 trådte en ny bestemmelse i kraft som beskriver hvordan gravplasser skal digitaliseres iht. en ny SOSI-standard.

Etter at fellesrådet overtok ansvaret er all planlegging av nye utvidelser og tilrettelegging for gjenbruk av gravplassene utført digitalt. Det medfører at når disse gravfeltene skal digitaliseres vil arbeidet bli enklere, og en sparer tid og penger.

Hvis ikke dette har vært tenkt på, måtte en foretatt oppmåling og droneflyging for å få digitalt sosi gravkart.

Med hjelp fra lokal oppmålingsfirma og Vestvågøy kommune kan man også få ortofoto over gravplassen, som igjen gjør det lettere å orientere seg.

Alle graver får tildelt riktig grav-ID som vises i kartet. Hver grav blir også stedfestet med koordinater. Alle gravfeltsfastmerker stedfestes med nøyaktige koordinater. I det digitale kartet er det bare å klikke på en grav for å få opp all informasjon den inneholder, som gravlagte, festere, forfallsår, begrenset gjenbruk o.s.v.

I fremtiden vil kirkegårdarbeiderne bruke nettbrett og mobiltelefon, når de trenger oversikt over gravfeltene. Det vil også åpne muligheter for bruk av gps for å finne rett grav, spesielt i snørike vintre.

For publikum håper vi etter hvert at det skal finnes enkle løsninger som vil gjøre det åpent og gratis tilgjengelig på nettet.

Vestvågøy kirkelige fellesråd har startet med Petvik gravplass, der de nyeste feltene er digitalisert, se foto. Fellerådet vil fortsette med de nye feltene på de andre gravplassene. Gamle felt blir ikke digitalisert før omregulering og gjenbruk.

Begrensede økonomiske midler medfører at dette kan ta noe tid, men vi er i gang!

Per-Arne Lie

Tilbake

Del