Slik melder du inn drop-in dåp og/eller bryllup


2. oktober 2021 inviterer kirka på Vestvågøy til drop-in-dag i Borge kirke. Les mer her om hvordan du går fram.

Lørdag 2. oktober inviterer kirka på Vestvågøy til drop-in dåp og/eller vielse i Borge kirke. Da er det mulig med både dåp (for barn, ungdom og voksne) og bryllup.
 

På grunn av korona, må vi gjøre ting litt annerledes i år for å ivareta smittevern, derfor ber vi om at de som er interessert i å gjennomføre dåp eller bryllup tar kontakt med kirkekontoret på forhånd. Hver familie blir da tildelt et klokkeslett for sin seremoni. Alle møter 30 minutter før sitt klokkeslett for å ordne med papirer m.m.
 

Det er mange årsaker til at folk velger drop-in; en hektisk hverdag, at «livet kom i veien», ubehag knyttet til å stå foran en stor forsamling i en gudstjeneste, vanskelige familieforhold, stress knyttet til forventning om store selskap eller noe helt annet. Uansett grunn, er alle hjertelig velkommen denne lørdagen.
 

Drop-in dåp og vielse er gratis for alle. Seremoniene vil være lukkede, men det er mulig å ta med seg et lite følge. Det er prest og organist med på alle seremoniene, og vi håper de vil oppleves gode og jordnære. Frivillige fra menighetsrådene og ansatte i kirken er med og skaper en ramme rundt dagen. Det blir kaffe på «venterommet» i kirkens våpenhus, samt kake og noe musserende alkoholfritt etter hver seremoni i menighetssalen. Vi gleder oss!

 

Praktisk info
Dåp

Det finnes ingen aldersgrense for dåp! Den norske kirke er en barnedøpende kirke, men vi døper også ungdom, voksne og gamle. Ta med ID (for barn er dette gjerne fødselsattest). En prest vil ha en kort dåpssamtale i peisestua før dåpsseremonien finner sted i kirkerommet. Man kan gjerne ha med faddere selv, eller noen fra stab eller menighetsrådene kan stille som faddere.

Les mer om dåp her
 

Bryllup

Par som ønsker vielse bes ta kontakt med Vestvågøy kirkekontor (tlf. 76 05 67 30) i forkant. Dette på grunn av papirarbeid som må være i orden før man kan gifte seg. For å vies i Norge må man ha en prøvingsattest fra Skatteetaten (man sende en digital søknad på skatteetatens hjemmeside). På selve dagen har en prest en kort vigselssamtale i peisestua før vielsen finner sted i kirkerommet. Man kan ha med to vitner selv, eller noen fra stab eller menighetsrådene stiller som vitner. Vi åpner også for drop-in velsignelse av allerede inngåtte borgerlige vigsler.

Les mer om vielse her.

 

Har du spørsmål og/eller lurer på om dette er noe for deg/dere? Kontakt oss på e-post eller ring Vestvågøy kirkekontor (tlf. 76 05 67 30)

 

Tilbake