Alle rettigheter 2019 Vestvågøy kirkelige fellesråd

Sommerkonsert i Buksnes kirke


Velkommen 3. Juli kl. 13.00!

 

Andrey Pirozhkov, organist i Buksnes og Hol menighet inviterer til en sommerkonsert den 3. Juli 2019, kl 13:00, med orgel og klavermusikk av Bach, Tsjajkovskij, Grieg, altså musikk fra 1700-tallet og 1800-tallet. Hovedvekten vil ikke ligge på de store konsertstykkene, men på mer intime verk av kammermusikalsk karakter. Det vil bli tatt opp en kollekt ved utgangen som i sin helhet vil gå til finansieringen av det flotte flygelet kirka har fått.

Hjertelig velkommen til en musikkstund i Buksnes kirke!

Tilbake