Borge kirke


Kristendommen ble offisielt innført i Lofoten i 999 og de viktigste pådriverne under kristningsprosessen var norske konger med bakgrunn fra læresteder i England. Irske munker hadde imidlertid før dette vært aktive som misjonærer langs den norske vestkysten. Det har stått kirke i Borge siden tidlig middelalder. Den første kirken ble bygd i løpet av den første tiden etter religionsskiftet. Første gangen Borge kirke blir nevnt i skriftlige kilder, er i et dokument undertegnet presten Arne til Borge fra 1335. Kirken var en del av den katolske pavekirken fram til 1537, etter dette har den vært luthersk. Det har gjennom historien stått minst 6 kirker i Borge. Soknet ble eget prestegjeld i 1740, da det ble utskilt fra Buksnes prestegjeld. Etter en kirkebrann i 1896, stod en ny kirke ferdig i 1898. Den var en stor langkirke av tømmer og hadde 800 sitteplasser. Denne kirken brant ned til grunnen 14.februar 1983. Den nye kirken ble innviet 31.mai 1987.


Borge kirke fra 1798 (byggeår). (foto er kirkens eiendom). 


Borge kirke slik den så ut etter ombyggingen i 1877 og før brannen i 1893.(foto: Familien Swensen)


Borge kirke bygd i 1898. Kirken brant ned i 1983. (foto: Nordlands Framtid)


Gamle Borge kirke fra innsiden

 

 

Altertavlen

«og tabernaklet skal du gjøre av ti tepper av fint tvunnet lingarn av karmosinrød og blå ull; og du skal gjøre dem i billedvev med kjeruber som motiv» 2.Mosebok, 26.1 

Teppets motiv er den oppstandne Kristus, med en hånd som peker oppover, og en som bryter rett ut av teppet. Dette for å vise at kraften fra de naglede hender er uten grenser. Den oppstandne Kristus svever på en bakgrunn av nordlys. Nordlyset som er klarest og sterkest når mørket dominerer i horisonten, er tenkt som symbol på den kraften Herren sendte oss: Den Hellige ånd, og det representerer også håpet i den nordnorske mørketiden. Borgeteppet har 2100 tråder, og er laget av tekstilkunstneren Else Marie Jakobsen. Hun har jobbet mye med utsmykking av norske kirkebygg, og dette teppet er hennes attende altertavle. 

Glassmaleriet 
GlassmaleriGlassmaleriets tema er «Lovsang». Grunnstrukturen i glassmaleriet er treet, som dukker opp gjennom hele komposisjonen: Den syvarmede lysestaken er formet som en trekrone, og er symbol på livets tre. I midten ser vi lidelsens korstre (Y-korset), og treet som reiser seg igjen og er livskraftig. Innvevd i treet fremtrer de som har båret lovsangen til oss i Bibelen. Vi gjenkjenner Moses og Miriam, som lovpriser Herren i sang og dans. Vi møter Maria, «Herrens tjenerinne» som lovpriste Gud for den oppgave hun ble pålagt. Øverst ser vi den gamle Simon, med Jesusbarnet i hendene. Han synger ut sin glede til Gud i tempelet. Innimellom er det innvevd symboler som gir liv og vekst, og som holder «treet» sammen. Glassmaleriet er komponert av Veslemøy Nystedt Stoltenberg. Utføringen av arbeidet skjedde ved hjelp av Norsk Kunstglass.