Fastetid - rødt for kjærlighet


Sist onsdag var det Askeonsdag, det markerte starten på Fastetiden, som er de neste 5 ukene frem til påske. Fastetiden kan være en tid hvor vi har et ekstra blikk for vår neste.

 

Fastetiden i vår kirke handler ikke så mye om å avstå fra mat, som i en del andre religoner og kirkesamfunn. Noen bruker fastetiden til å trene seg i enkelhet, andre til bønn og ettertanke. Bibelske tekster oppfordrer oss til å ha ekstra fokus på vår neste i fastetida. La vår neste få brød og klær, rettferdighet og frihet.

"Dette er fasten jeg har valgt: Å løse urettferdige lenker, sprenger båndene i åket, setter undertrykket fri og bryter hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne..... (Jes 58,6-7)

Kirkens Nødhjelp hjelper oss til å kunne gjøre noe ekstra med det fokuset. Siste uke før påske gjennomfører vi den tradisjonelle fasteaksjonen, en innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelps arbeid i land over hele verden. I år som i fjor blir den på internett, men vi håper og å kunne gjennomføre ulike stand utenfor lokalbutikker i Vestvågøy. Bli med å be for aksjonen, og gi lyd hvis du har mulighet til å bidra i årets fasteksjon.

 

Tilbake

Del