Gunnar prest ordineres i Stamsund kirke


For første gang er Stamsund kirke arena for presteordinasjon.

 

Så vidt man vet har det aldri før vært presteordinasjon, også kalt presteinnvielse, i Stamsund kirke. Denne søndagen skal det skje!

Gunnar Már Kristjansson ordineres som prest i Den norske kirke, og både biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes og prost Kristine Sandmæl med flere vil delta i gudstjenesten. 

Gunnar har tjent som prestevikar i Stamsund og Valberg menigheter i omlag tre år, og har selv ønsket at den høytidelige innsettingen skal skje i nettopp Stamsund kirke. Han håper mange vil komme til kirken på søndag og dele dagen med han, familien og kolleger. 

"Jeg må innrømme at det føles litt skremmende. Det er et stort løfte man gir under ordinasjonen, om å være en tjener resten av livet. Men dette er jo noe som jeg har jobbet bevisst for, og en erkjennelse av alt arbeidet man har lagt ned. Jeg føler derfor også mye takknemlighet til at jeg nå blir vist en slik tillit, sier Kristjansson." (sitat hentet fra intervju i Lofotposten 31.12.19)

Fra nyttår er Gunnar trådt inn i stilling som kapellan i Vågan, Henningsvær, Gimsøy og Strauman menigheter, og vil helt klart bli savnet som fast tilstedeværende prest i Stamsund og Valberg menigheter.

Stamsund menighetsråd vil også delta på ordinasjonsgudstjenesten, og ønsker alle velkommen til kirkekaffe på Stamsund Dag- og Velferdssenter etter gudstjenesten.

Ordinasjon er en hellig handling. Den er løfteavleggelse, utrusting og velsignelse over den tjenesten en vigsles til. Ordinasjonsdagen er en dag med forventning, fest og høytid. Menighet, familie og venner deler gleden over at en vigsles til prestetjeneste.  

Ordinasjonen har sin forankring i Confession Augustana V og XIV, og skal sikre menighetene en ordnet forvaltning av ord og sakrament. Det er et særlig ansvar og en særlig forpliktelse som blir gitt fra menigheten og kirken som fellesskap, ved biskopen, til enkeltpersoner som er funnet kvalifisert og skikket. Ordinanden avgir et løfte om forpliktelse overfor Gud og kirken, til en tjeneste som på en særskilt måte er knyttet til kirkens grunnleggende oppdrag og liv.Ordinanden blir bedt for, og Den Hellig Ånd påkalles over ordinanden og hennes/hans tjeneste. Ordinasjonen er en engangshendelse som gjelder livet ut. Samtidig er det viktig å understreke at man ikke ordineres til en generell status som ordinert, men til en spesifikk tjeneste. (fra rundskriv om ordinasjon i Den norske kirke)

 

Tilbake