Misjonsmøte på menighetshuset 4.juni 2019


Tirsdag den 4.juni kommer misjons- og pilegrimsprest Bernt Aanonsen til Vestvågøy. I tillegg er Per Halstein Orset Nilsen her som vikarprest. Som oppvokst i Afrika, har han et langt engasjement for misjonsarbeid.

 

Misjon er en viktig del av vår kirkens engasjement. Det gir oss et blikk ut over vår egen hverdag og setter egen situasjon i perspektiv, Vi kan dele av det vi har, og våre samarbeidspartnere kan dele med oss.

På formiddagen skal Bernt Aanonsen være sammen med ansatte i Lofoten prosti som jobber med undervisning og diakoni for å ha en felles dag med tema misjon i trosopplæring og diakoni.

På kveldstid ville gjerne Bernt Aanonsen treffe andre med et misjonsengasjement, og det sa vi selvfølgelig ja til. Alle som har lyst, inviteres til en samling der Per Halstein Orset Nilsen skal fortelle om NMS Gjenbruk i Brumunddal som et virksomt hjemmearbeid og som innsamling til misjonsarbeid. Det blir andakt med Bernt Aanonsen. Ikke minst blir det kaffe og en kakebit sammen med en god prat med hverandre. 

Tilbake