Givertjeneste - diakoni


Vil du være med å støtte det diakonale arbeidet i Buksnes?

 

Med noen få avbrudd har Buksnes siden 1999 hatt en diakon i halv stilling. De fleste årene er det Kristin Lindberg som har hatt stillingen. Mens de andre stillingene i kirka i stor grad er finansiert av det offentlige, har denne stillingen hele tiden vært avhengig av privat givertjeneste. I tiden som kommer trenger vi å få flere med på denne givertjenesten.
 
Det er Buksnes menighetsråd som står som ansvarlig for å finansiere den halve stillingen. Totalt sett betyr det en kostnad på i overkant av 300 000,- kroner per år. En del av pengene finansieres gjennom turistguiding i Buksnes kirka om sommeren, noe finansieres gjennom prosjektinntekter, noe gjennom offer - men givertjeneste fra enkeltpersoner har alltid vært og vil alltid være en viktig del av finansieringen. I 2018 kom det inn 72 700,- kroner i givertjeneste til diakonistillingen. Menighetsrådets mål for 2019 er 77 000,- kroner. På sikt mener en det er realistisk å komme opp i minst 100 000,- kroner per år. 

Hva betyr det å være med på givertjeneste?
For de fleste betyr det at de har gått i banken eller nettbanken sin og lagt inn et fast trekk enten en gang i måneden, en gang i kvartalet el.l. Noen gir 50,- kroner hver måned, noen gir 1000,- kroner hver måned, noen gir engangsbeløp. Dette er helt opp til hver enkelt.  Samlede gaver som overstiger 500,- kroner på årsbasis blir innrapportert til skattevesenet slik at det gir skattefradrag.
 
Bankkontoen for givertjenesten til diakonstillingen i Buksnes er 4550.20.49988
Merk gjerne innbetalinger med "givertjeneste" 

Spørsmål om givertjenesten kan rettes til Ellinor Løvdal, leder i menighetsrådet. 

Les mer om det diakonale arbeidet her!