Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Kommende Gudstjenester


2
Kystmesse
Søndag 04/02-2018 kl 11.00
Sted Stamsund kirke
Liturg Gunnar Màr Kristjansson
Kantor/organist Ken-Gøran Mikkelsen
Liturgi Gudstjeneste
Nattverd Ja
Dåp Ja
Info I denne gudstjenesten takker vi for gavene som havet gir oss. Også minnes vi og takker alle dem som har lagt på seg å henta de gavene fra havet.

Det er felles gudstjeneste og den dagen er vi så heldig å ha med oss prest Marit Plener Gran fra Hol menighet.

Vestvågøy kirkelige fellesråd Org. nr 977 000 734 Sentralbord: 760 56730
Postboks 203 Besøksadresse Telefax: 760 56001
8370 Leknes Storgata 23 epost: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web