Meny Buksnes

Menighetsrådet
Givertjeneste
Kirkeklubb/søndagsskole
Speider
Småting - barnekor
Ballstad hverdagssk.

Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Menighet > Buksnes menighet > Meny Buksnes > Menighetsrådet


Innhold:

1. Om Buksnes menighetsråd

2. Sammensetning

3. Referat fra menighetsrådsmøter

4. Årsmelding og årsmøte

 

1. Om Buksnes menighetsråd
Buksnes Menighetsråd har som mål å legge
til rette for at alle som bor i menigheten vår skal få høre Guds Ord på
en god måte, og samtidig møte den omsorg og de utfordringene som den
enkelte trenger.

I loven heter det at: Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig hjelp avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i sognet.

Arbeidet i menigheten skal ikke drives av rådet, men av alle våre flotte medarbeidere, frivillige og ansatte. Menighetsrådet skal først og fremst være tilrettelegger og inspirator.

Buksnes Menighetsråd består av 6 personer og 5 varamedlemmer i tillegg til
sognepresten. Rådet velges for 4 år – valgene skjer samme høst som vi
har stortingsvalg. Vi har ca 10 møter hvert år, og behandler saker som:

    * hvordan legge til rette for at gudstjenestene kan bli gode for tilhørere og deltakere
    * hvordan få flere til å ha lyst til å gå til gudstjeneste
    * hvordan hjelpe og inspirere ledere i de ulike lag og foreninger
    * fordeling av offerinntekter i kirken
    * uttalelse i forbindelse med tilsettinger i kirka (selve tilsettingen foregår i fellesutvalg eller bispedømmeråd)
    * uttalelse i forbindelse med ombygging av kirken
    * strategiplanlegging av menighetens arbeid, sammen med de ansatte og underutvalgene

Mye av arbeidet som menighetsrådet har ansvaret for, er delegert til
underutvalg for musikk, misjon, diakoni og undervisning/dåpsopplæring
(herunder barne- og ungdomsarbeid). Disse underutvalgene er nedsatt av
menighetsrådet.

2. Sammensetning

Leder:
    * Ellinor Løvdal

Nestleder:
*    Odd Bjåstad

Medlemmer:

* Brynhild Leine Pedersen
* Anne Karin Wangsvik
* Marit Martinsen
* Anita Pleym Oslen
* Eimund K. Nordberg (sokneprest)


Varamedlemmer:

* Randi Fredriksen
* Randi Wangsvik
* Åsill Jørgensen
* Kirsten Stokvik
* Unni Bodahl

* Vara for presten: Marit Gran (prest i Hol)

 

3. Referat fra menighetsrådsmøter

2017:

17. januar 7. februar 7. mars 4. april 11. mai 22. august, 19. september 17. oktober 21.november

 

2016:

27. september 1. november 6. desember

 

4. Årsmelding og årsmøte

2017: Årsmelding 2016  Referat fra årsmøte


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: LofotNett AS