Meny Stamsund

Menighetsrådet
Steine kapell

Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Menighet > Stamsund menighet > Meny Stamsund > Steine kapell


 

Steine kapell

 

«Den 28de januar 1905 blaaste en orkanaktig storm ned Steine kapel, opført for Nordlanske Kirke  og skolefonds regning 1853.» Det betyr at Østre Hol hadde hatt sin kirke i over 50 år, før uværet la den i grus. Diskusjon om gjenoppbygging oppstod straks, men i tillegg oppstod det en viss drakamp om stedsvalget, for nå hevet det seg røster for at kirken heller burde gjenoppbygges i Stamsund. Når kirken ikke umiddelbart ble gjenoppført på Steine, så henger det sammen med at stiftsamtmannen - som var selskreven medlem av stiftsdireksjonen - var meget betenkt over de utgifter som et nytt kirkebygg ville medføre. Og skulle kirken legges til Stamsund, så måtte Steine få sin kompensasjon i form av et forsamlingshus. Nordlandske Kirke  og skolefond hadde ikke økonomisk rygg til slike løft, mente skiftsamtmannen. Biskopen lanserte et kompromissforslag som gikk ut på at man skulle få Buksnes kommune med på å dele på utgiftene. 1 1908 forsøkte departementet å skjære igjennom denne striden ved å gi beskjed til stiftsdireksjonen at Steine burde få sitt forsamlingshus, som også kunne gjøre tjeneste som kapell. Men Hol sognestyre sa seg uvillig til å påta seg vedlikeholdsutgifter med et eventuelt nybygg. Stiftsdireksjonen så seg da nødt til å anmode sognepresten om å oppta forhandlinger med oppsitterne på Steine og tilreisende fiskere, samtidig som det ble krevd av både Hol sognestyre og Buksnes herredstyre at de skulle være med å dele vedlikeholdsutgiftene. Hol sognestyre gikk til slutt enstemmig inn for å påta seg alle vedlikeholdsutgifter   forutsatt man oppførte et solid byggverk. Men som de fleste vet: ingen ting skjedde, antakelig fordi mange nok mente at ingen ting burde skje.


Men, Fisken i Vandet, det er vores Brød, Og miste vi hannem, da lide vi Nød, .....


Slik synger Petter Dass i Nordlands Trompet, og sannere ord skal man lete lenge etter, selv om mangt har forandret seg siden den gang. Når det gjelder økonomiske midler til ny kirke, var det nettopp fisken i vannet som kom til å bli nykirkens økonomiske kilde. Mellom 1845 og 1962 eksisterte Fisktiendefondet som ble tilført midler ved at det ble lagt eksportavgift på fisk. Rentene av dette fondet ble betalt ut til kirkene, og beløpet kunne år om annet komme opp i nærmere seks tusen kroner, som ble overført til Kirkekassen. Da Buksnes og Hol ble delt i 1918, fikk naturligvis Hol sin del av fellesmidlene. Så mens det lakket og led økte de kontante midler sakte men sikkert. 


 

100 års markering siden stormen rev Steine kapell

 

Et femtitalls fremmøtte trosset værmelding og dystre utsikter og møtte opp til gudstjenesten som ble holdt under åpen himmel på kirketomta. Alteret var utlånt fra rorbukapellet for anledningen. Robert Solberg spilte trekkspill til salmene.

På bildet ser vi Hanna Sveen Kristiansen som leser tekst for dagen. Både tekster, preken og salmesang var i tråd med temaet for gudstjenesten: "En kirke av levende steiner".

Vårherre velsignet gudstjenesten med oppholdsvær. Solen kikket fram mellom skyene og varmet litt under samlingen, men så snart siste tone i postludiet var spilt, begynte det å dryppe fra skyene igjen. Menigheten samlet seg til kirkekaffe i Snefrids kafe hvor Terje WaZag holdt et innlegg og mimret litt om kirka og livet på Steine for 100 år siden.

 

 

 100 års markering
Kirkebenkene var av det harde slaget, stillasplank stablet på lecasteiner.

 

 Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: LofotNett AS