Facebook
 
#kirkapåvestvågøy
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Kirkegård > Vik


Vik kirkegård
Voieveien 425, 8370 Leknes
Vik kirkegård har en spektakulær plassering mellom storhav og mektige grønne fjell. Det er et storslagent møte mellom natur og kultur. Den værharde plasseringen setter sitt preg på kirkegården med vegetasjon som i liten grad er høyere enn gravminnene. Denne nøkterne formen karakteriserer kirkegårdene langs en værhard kyst. Kirkegårdenes plassering nært havet gjenspeiler at havet var ferdselsåre fram til langt inn på 1900-tallet.

Vik kirkegård er anlagt nest siste av Vestvågøys 13 kirkegårder, og ble tatt i bruk i 1936. Den er en liten kirkegård selv i våre områder. Vestvågøy har mange kirkegårder og det nok et uttrykk for en endring fra middelalderen der nærhet til det hellige var viktig, mens det med tiden er nærhet for pårørende som har blitt viktig. Besøk på kirkegården er en måte å håndtere sin sorg og vise sin omsorg ved stell av graven.


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  

Vestvågøy kirkelige fellesråd Org. nr 977 000 734 Sentralbord: 760 56730
Postboks 203 Besøksadresse Telefax: 760 56001
8370 Leknes Storgata 23 epost: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web