Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Kirker


Borge kirke Hol kirke Buksnes kirke Stamsund kirke Valberg kirke

K I R K E N E    P Å   V E S T V Å G Ø Y

 

Kirkene på Vestvågøy


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  

Vestvågøy kirkelige fellesråd Org. nr 977 000 734 Sentralbord: 760 56730
Postboks 203 Besøksadresse Telefax: 760 56001
8370 Leknes Storgata 23 epost: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web