Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Kontakt > Stilling ledig


Kirka på Vestvågøy

S T I L L I N G    L E D I G

Det er for tiden ingen stilling ledig i Vestvågøy kirkelige fellesråd, og ingen prestestillinger i Sør-Hålogaland bispedømme på Vestvågøy er ledig.

Disse kirkelige stillinger er i kirka på Vestvågøy. Lurer du på hva disse stillingen gjør, hva slags utdanning ol, så ta kontakt!

Sokneprest
Menighetspedagog
Katekt
Diakon
Diakonimedarbeider
Kantor
Kirkemusiker/organist
Kordirigent
Kirketjener
Kirkegårdsarbeider
Trosopplæringskoordinator
Kontorfullmektig/kontormedarbeider
Konsulent
Kirkeverge
Ung medarbeider


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web