Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Kontakt > Stilling ledig


Kirka på Vestvågøy

S T I L L I N G    L E D I G

Kirketjener/kontormedarbeider i 100% stilling

Det er ledig 100% stilling som kirketjener/kontormedarbeider i Vestvågøy kirkelige fellesråd. 

I kirketjenerdelen er hovedansvaret Stamsund og Valberg kirker. Arbeidsoppgavene er å være til stede og legge til rette for kirkelige handlinger, gudstjenester og andre aktiviteter ved renhold, tilsyn og vedlikeholdsoppgaver. Tjenester utføres i hele Vestvågøy 

I kontormedarbeiderdelen er arbeidet ulike administrative oppgaver for kirkelig drift, sentralbordbetjening mv. Oppgavene er for hele Vestvågøy, men særlig oppfølging av Stamsund og Valberg menigheter. Kontorsted er Vestvågøy kirkekontor, Leknes.

Stillingen er i turnus med helgearbeid og arbeidstid er 35,5 t/uke. 

Vi søker en allsidig person med gode samarbeidsevner. Relevant arbeidserfaring og utdanning vektlegges.

Det er pliktig medlemskap i Den norske kirke.

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, tariffavtaler og reglement

Søknadsfrist: 06.02.19, og søknad sendes til Vestvågøy kirkelige fellesråd, Tamyra 24, 8370 Leknes.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkeverge Anne Lise Haakestad, 40449959. 

*****************************************************

Det er for tiden en stilling ledig i Vestvågøy kirkelige fellesråd. Ingen prestestillinger i Sør-Hålogaland bispedømme på Vestvågøy er ledig.

Disse kirkelige stillinger er i kirka på Vestvågøy. Lurer du på hva disse stillingen gjør, hva slags utdanning ol, så ta kontakt!

Sokneprest
Menighetspedagog
Katekt
Diakon
Diakonimedarbeider
Kantor
Kirkemusiker/organist
Kordirigent
Kirketjener
Kirkegårdsarbeider
Trosopplæringskoordinator
Kontorfullmektig/kontormedarbeider
Konsulent
Kirkeverge
Ung medarbeider


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web