Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Kontakt > Web-redaksjon


W E B - R E D A K S J O N

Redaktør
Anne Lise Haakestad
Tlf:             760 56250      
E-post: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no
 


Webmaster

Tlf:
E-post:


Har du kommentarer eller spørsmål, eller ønsker du mer informasjon om våre menigheter? Sjekk ut hjemmesiden, stikk innom kontoret eller ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Kart

1. Borge kirke/Borge kirkekontor

2. Knutstad Kapell

3. Valberg kirke

4. Stamsund kirke (Stamsund og Valberg kirkekontor i Dag- og Velferdssenteret)

5. Hol kirke

6. Buksnes kirke

7. Buksnes menighetshus / kirkekontor for Buksnes og Hol


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  

Vestvågøy kirkelige fellesråd Org. nr 977 000 734 Sentralbord: 760 56730
Postboks 203 Besøksadresse Telefax: 760 56001
8370 Leknes Storgata 23 epost: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web