Facebook
 
#kirkapåvestvågøy
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Kontakt > Kirkelige Fellesråd


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknet, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesse i forhold til kommunen (kirkelovens § 14).

Kirkelig fellesråd er et lokalt kirkelig organ som har arbeidsgiveransvaret for alle kirkelige tilsatte, utenom prestene. All forvaltning og drift av kirkegårdene er fellesrådets ansvar, og drift og vedlikehold av kirkene. Den økonomiske rammen settes av kommunestyret, og de har ansvar for å gi fellesråd tilstrekkelig økonomi til å ivareta sine oppgaver.

På Vestvågøy har fellesrådet 7 medlemmer, en fra hver av menighetene, en av prestene og en fra kommunestyret i Vestvågøy kommune. Kirkevergen er sekretær for kirkelig fellesråd. Kirkevergen har det daglige ansvaret for fellesrådets oppgaver.

Kirkelig fellesråd velges indirekte gjennom menighetsrådene. Kommunen og biskop oppnevner sine representanter.

I valgperioden for 2015 – 2019 er disse medlemmer i Vestvågøy kirkelige fellesråd.

Leder: Terje Wiik, Hol
Nestleder: Marit Martinsen, Buksnes
Medlemmer: Randi Hennie Nilsen, tamsund, Margrethe Irene Ellingsen, Borge, Ole Berntsen, Valberg
Biskopens representant: Eimund Kipsgaard Nordberg
Kommunens representant: Terje Bø

Alle representanter har personlige varamedlemmer.

Vestvågøy kirkelige fellesråd har normalt 3 møter om våren og tre om høsten.  Saksapirer sendes til medlemmene ca 7 dager  på forhånd. Alle sakspapirer er offentlige og kan fås ved henvendelse til kirkevergen. Innkalling og protokoll legges ut på hjemmesida, se ut under. 

Møterdager våren 2017:

torsdag 02.03.17 kl 09.00 

torsdag 26.04.17 kl 09.00

torsdag 15.06.17 kl 09.00

Møtene er på rådhuset om ikke annet er oppgitt og de er åpne for allmennheten, og lukkes ved personalsaker og lignende. Spørsmål om møtene kan rettes til kirkevergen. Alle protokollene er offentlige og tilgjengelig hos kirkevergen, kirkeverge@vestvagoy.kirken.no, telefon 76 05 62 50

*********************************************************************************************

Innkalling og protokoll 2017

Møtedag innkalling protokoll

 


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  

Vestvågøy kirkelige fellesråd Org. nr 977 000 734 Sentralbord: 760 56730
Postboks 203 Besøksadresse Telefax: 760 56001
8370 Leknes Storgata 23 epost: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web