Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Kontakt > Kirkelige Fellesråd


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknet, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesse i forhold til kommunen (kirkelovens § 14).

Kirkelig fellesråd er et lokalt kirkelig organ som har arbeidsgiveransvaret for alle kirkelige tilsatte, utenom prestene. All forvaltning og drift av kirkegårdene er fellesrådets ansvar, og drift og vedlikehold av kirkene. Den økonomiske rammen settes av kommunestyret, og de har ansvar for å gi fellesråd tilstrekkelig økonomi til å ivareta sine oppgaver.

På Vestvågøy har fellesrådet 7 medlemmer, en fra hver av menighetene, en av prestene og en fra kommunestyret i Vestvågøy kommune. Kirkevergen er sekretær for kirkelig fellesråd. Kirkevergen har det daglige ansvaret for fellesrådets oppgaver.

Kirkelig fellesråd velges indirekte gjennom menighetsrådene. Kommunen og biskop oppnevner sine representanter.

I valgperioden for 2015 – 2019 er disse medlemmer i Vestvågøy kirkelige fellesråd.

Leder: Terje Wiik, Hol
Nestleder: Marit Martinsen, Buksnes
Medlemmer: Randi Hennie Nilsen, tamsund, Margrethe Irene Ellingsen, Borge, Ole Berntsen, Valberg
Biskopens representant: Eimund Kipsgaard Nordberg
Kommunens representant: Terje Bø

Alle representanter har personlige varamedlemmer.

Vestvågøy kirkelige fellesråd har normalt 3 møter om våren og tre om høsten.  Saksapirer sendes til medlemmene ca 7 dager  på forhånd. Alle sakspapirer er offentlige og kan fås ved henvendelse til kirkevergen. Innkalling og protokoll legges ut på hjemmesida, se ut under. 

Møterdager høsten 2018:

torsdag 20.09.18 kl 09.00 

torsdag 25.10.18 kl 09.00

torsdag 13.12.18 kl 09.00

Møtene er på rådhuset om ikke annet er oppgitt og de er åpne for allmennheten, og lukkes ved personalsaker og lignende. Spørsmål om møtene kan rettes til kirkevergen. Alle protokollene er offentlige og tilgjengelig hos kirkevergen, kirkeverge@vestvagoy.kirken.no, telefon 76 05 67 30/40 44 99 59

*********************************************************************************************

 

 


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web