Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Kontakt > Kirkelig ansatte


KIRKELIGE ANSATTE

Prestene
Kirkevergens stab
Kontorpersonale/kirketjener
Diakon, menighetspedagog, trosopplæring
Kirkemusikk
Gravere


Vestvågøy kirkekontor:

Sentralbordet, 760 56730, er åpent 10-14 mandag - fredag.

E-post: post@vestvagoy.kirken.no

De andre telefonene blir bare besvart når den ansatte er tilstede på kontoret. 


PRESTENE

Buksnes

 Eimund Kibsgaard Nordberg
 Sokneprest
 Kontortelefon: 404 49 961, privat: 402 10 242
 E-post: sokneprest.buksnes@vestvagoy.kirken.no

 

 

 

Hol

Marit Plener Gran
Sokneprest
Kontortelefon: 404 49 964, privat 905 23 424
E-post: sokneprest.hol@vestvagoy.kirken.no

 

 

 

Stamsund og Valberg

Gunnar Már Kristjánsson
Prestevikar 
Kontortelefon: 404 49 951, privat: 486 84 620
E-post: sokneprest.stamsund@vestvagoy.kirken.no

 

Borge

Frode WigumFrode Wigum
Sokneprest
Kontorelefon: 976 39 102
E-post: sokneprest.borge@vestvagoy.kirken.no

 

 


KIRKEVERGENS STAB

 

Anne Lise Haakestad
Kirkeverge
Kontortelefon: 40 44 99 59, privat 905 47 033
E-post: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no 

 

 

Per-Arne Lie 
Rådgiver
kontorTelefon: 40 44 99 58
E-post: konsulent@vestvagoy.kirken.no

 

 

 


KONTORPERSONALE / KIRKETJENERE

Torleif Utnes

Torleif Utnes
Kontorfullmektig / Kirketjener Buksnes/Hol
Telefon: 404 49 960 

E-post: buksnes@vestvagoy.kirken.no

 

 

 

Oddvar EriksenOddvar Eriksen
Kontorfullmektig / Kirketjener
Telefon: 404 49 950 
E-post: stamsund@vestvagoy.kirken.no

PERMISJON,
vikarer:
Kirketjener Trond Pedersen
Kontor: Mona Sveum

 

Synnøve Klausen
Synnøve Klausen
Kontorfullmektig / Kirketjener
Telefon: 404 49 955 (tirsdag - fredag)
E-post: borge@vestvagoy.kirken.no

 

 


 
STILLINGER MED MENIGHETSARBEID

Buksnes/Hol

Hanne BergHanne Berg
Menighetspedagog

Telefon: 404 49 965
Konfirmanttelefon: 404 49 959 

E-post: menighetspedagog@vestvagoy.kirken.no

 


Kristin LindbergKristin Lindberg
Diakonimedarbeider (50%)
Telefon: 404 49 962
E-post: diakon.buksnes@vestvagoy.kirken.no

 

 

 

Jorunn Tetlie
Menighetspedagog (40%)
Kontorelefon: 404 49 963
E-post: vikar.trosoppl@vestvagoy.kirken.no

Borge

Solveig UtvikSolveig Utvik
Diakonimedarbeider (50%)
Tlf: 404 49 957 (for tiden utkoblet)
Privat tlf: 994 17 107
E-post: diakon@vestvagoy.kirken.no

 

 

Stamsund/Valberg

kjersti konsmo Kjersti Konsmo
 Diakon (50%)
 Tlf: 404 49 952
 E-post: diakon.stamsund@vestvagoy.kirken.no

 

 

 

 Trosopplæring i Vest-Lofoten

Monica Oesteig


Monica Østeig
Koordinator for trosopplæring
Telefon: 404 49 963
E-post: trosoppl@vestvagoy.kirken.no

 

 KIRKEMUSIKK

Buksnes og Hol
Andrey PirozhkovAndrey Pirozhkov
Kantor/organist
Telefon: 404 49 954
E-post: organist.buksnes@vestvagoy.kirken.no

 

 

 

Borge og Stamsund/Valberg
Ken-Gøran MikkelsenKen-Gøran Mikkelsen
Kantor
Telefon: 404 49 953
E-post: kantor1@vestvagoy.kirken.no

 

 

 GRAVERE

 

Inge Lauritsen
Graver
Mobil: 91 59 86 20


 

Geir Inge Winther
Graver
Mobil: 91 34 48 47
E-post: geir-inge.winther@gmail.com

 Stig Nilsen
Graver

Mobil: 95 75 95 53
E-post: graver.borge@vestvagoy.kirken.no


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web