Påmelding


https://secure2.mylabora.com/Konfirmantskjema?oid=7cfbb8da-060c-47c2-896e-69246650e71c&fid=a2c28273-0fbd-4f64-ba46-4cf99e2a787e

Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Kirkelige handlinger > Konfirmasjon


Konfirmasjonstiden og konfirmasjon

Konfirmasjonen har en sentral plass i trosopplæringen i Den norske kirke, og er, i likhet med dåpen, et breddetiltak som er innarbeidet i alle menigheter.

Fra bekjennelse til bekreftelse

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte eller stadfeste. Ifølge luthersk tradisjon innebar innholdet i konfirmasjonshandlingen bekreftelse av dåpsløftet, bekjennelse og velsignelse ved håndspålegging.

I 1981 fikk Den norske kirke en ny ordning der konfirmasjonen fremstår som en ren forbønns- og velsignelseshandling. Konfirmasjonstiden innebærer fortsatt utfordring og anledning for den enkelte konfirmant til å bekjenne troen.Hovedelementet i konfirmasjonsteologien i dag er Guds bekreftelse av den enkelte konfirmant i troen og i livet.

Ved å delta i konfirmasjonstiden kan den enkelte unge erfare, reflektere rundt og bli styrket i troen og sin tilhørighet til egen menighet og kirken. I den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten blir det bedt for konfirmanten, og kirken bekrefter at den unge er døpt til liv i Kristus.

Dåpen er basis

Konfirmasjonstidens basis er dåpen, på samme måte som for trosopplæringen for øvrig. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten.

Konfirmasjonstiden er åpen for både døpte og udøpte ungdommer. For unge som ikke er døpt, ønsker kirken i konfirmasjonstiden å veilede den unge i en prosess til et selvstendig valg i forhold til tro og dåp.

Konfirmasjonstidens innhold og oppbygging

Tyngdepunktet har forskjøvet seg fra konfirmasjonsdag og forbønnshandling til konfirmasjonstid.

Kjernetiltak i konfirmasjonstiden

Gudstjenester, temamøter, andaktsliv, tjenesteoppgaver eks.KN-aksjonen, delta som hjelper på HalloVENN,oa

Mer informasjon kan du finne her

Informasjonen er delvis hentet fra www.kirken.no

    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web