Facebook
 
#kirkapåvestvågøy
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Kirkelige handlinger > Konfirmasjon


Konfirmasjonstiden og konfirmasjon

Konfirmasjonen har en sentral plass i trosopplæringen i Den norske kirke, og er, i likhet med dåpen, et breddetiltak som er innarbeidet i alle menigheter.

Fra bekjennelse til bekreftelse

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte eller stadfeste. Ifølge luthersk tradisjon innebar innholdet i konfirmasjonshandlingen bekreftelse av dåpsløftet, bekjennelse og velsignelse ved håndspålegging.

I 1981 fikk Den norske kirke en ny ordning der konfirmasjonen fremstår som en ren forbønns- og velsignelseshandling. Konfirmasjonstiden innebærer fortsatt utfordring og anledning for den enkelte konfirmant til å bekjenne troen.Hovedelementet i konfirmasjonsteologien i dag er Guds bekreftelse av den enkelte konfirmant i troen og i livet.

Ved å delta i konfirmasjonstiden kan den enkelte unge erfare, reflektere rundt og bli styrket i troen og sin tilhørighet til egen menighet og kirken. I den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten blir det bedt for konfirmanten, og kirken bekrefter at den unge er døpt til liv i Kristus.

Dåpen er basis

Konfirmasjonstidens basis er dåpen, på samme måte som for trosopplæringen for øvrig. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten.

Konfirmasjonstiden er åpen for både døpte og udøpte ungdommer. For unge som ikke er døpt, ønsker kirken i konfirmasjonstiden å veilede den unge i en prosess til et selvstendig valg i forhold til tro og dåp.

Konfirmasjonstidens innhold og oppbygging

Tyngdepunktet har forskjøvet seg fra konfirmasjonsdag og forbønnshandling til konfirmasjonstid.

Kjernetiltak i konfirmasjonstiden

Gudstjenester, temamøter, andaktsliv, tjenesteoppgaver eks.KN-aksjonen, delta som hjelper på HalloVENN,oa

Mer informasjon kan du finne her

Informasjonen er delvis hentet fra www.kirken.no

    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  

Vestvågøy kirkelige fellesråd Org. nr 977 000 734 Sentralbord: 760 56730
Postboks 203 Besøksadresse Telefax: 760 56001
8370 Leknes Storgata 23 epost: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web