Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Diakoni


D I A K O N I


Diakoni

Diakoni er evangeliet i handling. Og vi ønsker at Guds kjærlighet skal nå alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste (visjon i Plan for diakoni)

Hovedområdene i kirkas diakoni er

- nestekjærlighet

- inkluderende fellesskap

- vern om skaperverket

- kampen for rettferdighet

 

I kirka på Vestvågøy jobber vi med dette via ulike tiltak og arrangementer, noen av dem er beskrevet her. Ta kontakt med diakonene.

 

Formiddagstreff:

Dette er samlinger i menighetene vanligvis på onsdag formiddag kl 11-13. Dette er møte plasser, hvor det vanligvis er litt program, sang, opplesing, andakt og loddsalg. Kaffe med noe attåt er selvsagt. 

1.onsdag i måneden på Buksnes menighetshus (Tamyra 24, Leknes)

2.onsdag i måneden i Borge kirke eller Knutstad kapell

3.onsdag i måneden i Hol

4.onsdag i måneden i arbeidsstua på Stamsund dag-og verlferdssenter

Se under arrangementer på høyre side på forsiden, plakater eller ring kirkekontoret for mer info.

 

Fasteaksjon

På slutten av kirkas fastetid. før påske samler menighetene inn penger til Kirkens Nødhjelps sitt arbeid rundt i hele verden. Pengene går til nødhjelp og utviklingsarbeid, og vi kan på den måten være med å bidra til at mennsker får et bedre liv. Konfirmant-gruppene er viktige medarbeidere i denne aksjonen.

 

Sorg-gruppe

Mennsker som opplever å miste en de er glad i eller opplever andre tap i livet kan ofte hjelpe hverandre videre gjennom sorgen. Menighetene har derfor sorg-grupper eller selvhjelpsgrupper når det er noen som melder behov for dette. Ta kontakt med en av diakonene (se kontakt - kirkelige ansatte) eller kirkekontoret.

 

Andre fellesskap for voksne

Hver høst har menighetene en busstur med vekt på fellesskap og opplevelser

Hver høst og vår har flere av menighetene bygdekvelder eller andre arrangementer på kveldstid som er åpen for alle som vil ha en hyggelig kveld sammen med andre

Høsten er også tid for tema-kveld eller kranseverksted felles for menighetene i Vestlofoten, som er åpne for alle.

Se annonser i avisa og under "arrengement" på høyre side

 

Sommertreff for utviklingshemmede

Utviklingshemmede og deres hjelpere inviteres til en helg med aktivitet, fellesskap og gudstjeneste.

 

Besøk på aldersinstitusjoner

Prestene i Vestvågøy har jevnlige andakter på Vestvågøy sykehjem, Lekneshagen bofellesskap og Leknes Bo-og servicesenter, torsdager kl 11. Noen ganger deltar diakonene. Diakon i Stamsund og Valberg besøker Vestvågøy sykehjem jevnlig og diakonene bidrar med sosiale arrangement både på dagtid og ettermiddagstid.

     Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web