Facebook
 
#kirkapåvestvågøy
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Konfirmasjon > Buksnes konfirmanter 

Mars 2018


Referat fra møtet for foreldre og foresatte til Buksneskonfirmantene 2017-18 finner du her. 

Leknes 1.mars

Hanne Berg

 

 


 

August 2017

 
Nå er det ca tre uker til oppstart av konfirmantåret og det meste for høsten er på plass.

Det er pdd påmeldt 48 ungdommer. Har delt dem i to hovedgrupper, 1 og 2. Noen få ganger, som ved oppstart, er det ok å være færre. Gruppe 1 består derfor av 1A og 1B og gruppe 2 består av 2A og 2B.      I løpet av uka sender jeg ut sms om hvilken gruppe den enkelte tilhører og dag og tid for oppstart.Det er viktigst å sjekke tallet for å finne ut om de er kommet på samme gruppe som venner.

Legger ikke ut gruppelistene foreløpig. Erfaringen sier at det kan bli noen få endringer så vil ha dem unnagjort før offentliggjøring.

Programmet for høsten finner du her.
Opplegget varer fra 30. eller 31.aug. til siste uka i nov. I tillegg kommer to selvvalgte gudstjenester. De får gudstjenestekort og oversikten for gudstjenestene tom nyttårsaften på første samling og kan begynne å registrere fom 3.sept.

Temasamlinger i gruppene blir stort sett på onsdager men vi skal også bruke andre dager. En god del samlinger er felles for alle. Dersom det blir endringer vil det være innhold og ikke datoer.

Følg med på planen!

Leknes 10.aug.

Hanne Berg

 


 

Juni 2017

Velkommen til å være konfirmant i Buksnes 2017-18!

Kirkerådet sender årlig ut informasjonsbrosjyre om konfirmasjon til de som er i aktuell alder og medlemmer i kirka, det vil si døpt.I løpet av uke 22 sender Buksnes menighet ut informsjon og skjema for konfirmantåret 2017-18 i vår menighet.

Hvis noen som ikke er døpt ønsker å følge konfirmantåret så er de velkommen til det. For å bli konfirmert (forbønn med velsignelse) må man døpes før konfirmasjonen.

De som melder seg på kan selvfølgelig slutte hvis de ønsker.

Onsdag 14.juni-17 er det informasjonsmøte og registrering i Buksnes kirke

Ved innmelding trenger vi en del opplysninger om konfirmant, foreldre og evnt. andre foresatte så pass på å få fylt ut både forside og bakside av tilsendte skjema.

(NB. Link til skjemaene legges ut i uke 22)

Egenandel for året på kr.500,00 betales inn til Buksnes menighet, konto nr.: 45502030187         Merk innbetalingen med "konfirmant" + navnet

Konfirmantene er med på litt forskjellig gjennom året. Om høsten er det HalloVenn og før påske er det Kirkens Nødhjelp-fasteaksjon. Å gjøre noe for andre, både lokalt og globalt, er en del av ansvaret vi har som kristne. Ved å være med på disse to viktige tiltakene får de litt erfaring med begge deler.

Konfirmantene er veldig viktige for å få dette populære tiltaket til å gjennomføres så bra som det gjør! 2-4 stykker har ansvar på aktivitetsstasjoner gjennom to økter. Det kommer med praktisk informasjon når vi nærmer oss.

Tirsdag 20.mars kl.17-20. Oppmøte på menighetshuset og så får alle bli med som bøssebærere og samle inn penger til hjelpearbeid over hele verden. Fokus dette året er rent vann.

Dette er et fellestiltak for alle kirkekonfirmantene i Vest-Lofoten. De fleste ansatte deltar, mange ungdomsledere, konfirmantforeldre og frivillige voksne fra menighetene. Programmet starter kl.18 og avsluttes med gudstjeneste i kirka. Konfirmantene er i lag med ungdommer fra to menigheter på hvert. Lagene samler poeng i mange aktiviteter fra strikking til bruskasseklatring. Sett av datoen!

 

Velkommen som konfirmant i Buksnes menighet!

 

Med hilsen

Hanne Berg                           Eimund Kibsgaard Nordberg

menighetspedagog                sokneprest

 

 


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  

Vestvågøy kirkelige fellesråd Org. nr 977 000 734 Sentralbord: 760 56730
Postboks 203 Besøksadresse Telefax: 760 56001
8370 Leknes Storgata 23 epost: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web