Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Konfirmasjon > Buksnes konfirmanter


 


 

Planen for høsten 2018

Konfirmantene er delt i to grupper som er satt sammen slik at alle skal ha noen kjente og forhåpentligvis noen nye å bli kjent med. Samlingene fra september til utgangen av november er enten i gruppa eller sammen med alle. Ved å trykke på dette merkede området kommer du til planen for høsten med dag, tid og sted for det vi skal gjøre, og hvem som skal delta.

Leknes 11.september

Hilsen Eimund Kibsgaard Nordberg og Hanne Berg

 

 


 

Velkommen til å være konfirmant i Buksnes 2018-19!

Kirkerådet sender årlig ut informasjonsbrosjyre om konfirmasjon til de som er i aktuell alder og medlemmer i kirka, det vil si både de som er døpt og de som er i kategorien tilhørende. Tilhørende betyr at en eller begge foreldre er døpt.

I uke 21 ble det sendt ut brosjyre med informasjon til alle født i 2004 registrert som medlemmer i Den norske kirke og som bor innen grensene til Buksnes menighet,

Informasjonsmøte tirsdag 5. juni i Buksnes kirke

 

Påmelding vil fra og med i år være elektronisk. Når du trykker på dette merkede området kommer du til innmeldingsskjemaet.

Skjemaet er åpent til og med mandag 6.august.

 

Egenandelen for året er kr.500.

Vi håper at de som skal delta betaler inn egenandelen etter informasjonsmøtet, kontant, via terminal eller VIPPS.

Buksnes menighet, knr.: 45502030187  Merk innbetalingen med "konfirmant" + navnet

 

Dersom man ikke er døpt?

For å bli konfirmert (forbønn med velsignelse) må man være døpt.

Hvis noen som ikke er døpt ønsker å følge konfirmantåret så er de velkommen til det men man må døpes før konfirmasjonen.

 

Noe av det vi skal gjøre:

Konfirmantene er med på litt forskjellig gjennom året. Om høsten er det HalloVenn og før påske er det Kirkens Nødhjelp - fasteaksjon. Å gjøre noe for andre, både lokalt og globalt, er en del av ansvaret vi har som kristne. Ved å være med på disse to viktige tiltakene får de litt erfaring med begge deler.

Konfirmantene er veldig viktige for å gjennomføre dette populære tiltaket! 2-4 stykker har ansvar på aktivitetsstasjoner gjennom to økter. Det kommer mer informasjon når vi nærmer oss.

Tirsdag 9.april kl.17-20. Oppmøte på menighetshuset og så får alle bli med som bøssebærere og samle inn penger til hjelpearbeid over hele verden.

 

Det er frivillig å være konfirmant så den som melder seg på kan selvfølgelig slutte hvis han/hun ønsker.

Velkommen som konfirmant i Buksnes menighet!

 

Med hilsen

Hanne Berg                           Eimund Kibsgaard Nordberg

menighetspedagog                sokneprest

 

 


 

 

 

 

 


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web