Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Barn&Unge > Trosopplæringsplaner


Alle menighetene i Lofoten har de tre siste årene jobbet med trosopplæringsplaner. I sommer ble alle planene ferdigstilt. Planene forteller noe om hvordan hver enkelt menighet ønsker å møte sine døpte barn og ungdommer, hjelpe dem til å vokse i tro og livsmestring. 

Planene for den enkelte menighet i Vest-Lofoten kan du laste ned her: 

 

Trosopplæringsplan Borge

Trosopplæringsplan Buksnes

Trosopplæringsplan Flakstad

Trosopplæringsplan Hol

Trosopplæringsplan Moskenes

Trosopplæringsplan Stamsund

Trosopplæringsplan Valberg


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  

Vestvågøy kirkelige fellesråd Org. nr 977 000 734 Sentralbord: 760 56730
Postboks 203 Besøksadresse Telefax: 760 56001
8370 Leknes Storgata 23 epost: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web