Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Barn&Unge > Babysang


www.vestvagoy.kirken.no

BABYSANG

Babysang er en mulighet for å kose seg sammen med babyen, med sang, rim og regler. Her trenger ingen være redd for at ikke sang-stemmen er god nok, babyen elsker foreldrenes sang uansett.
Babysang er hovedsaklig for babyer 0-1 år med foreldre, men eldre søsken og større babyer er også velkomne.
Babysang er et av menighetenes tilbud innenfor trosopplæring. Vi synger tradisjonelle barnesanger, barnesanger fra søndagsskole-trasjonen og nye "babysang-sanger".
Etter en sangstund på ca en halv time, spiser vi sammen.
 
Vi har babysang på Gravdal (sykehjemmet) og i Borge kirke. Se kolonne til høyre - arrangementer - for dato og sted.

Leder Gravdal: Jorunn Tetlie (menighetspedagog i Buksnes og Hol)

Leder Borge: Solveig Utvik (diakon) og Ken-Gøran Mikkelsen (kantor).

 

 


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  

Vestvågøy kirkelige fellesråd Org. nr 977 000 734 Sentralbord: 760 56730
Postboks 203 Besøksadresse Telefax: 760 56001
8370 Leknes Storgata 23 epost: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web