Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Barn&Unge > Hol barn&unge


Hol sokn 0-18: Trosopplæring

4-årsbok:

Hver høst inviteres alle som er fylt/fyller 4 år i løpet av året til gudstjeneste for å få "Min egen kirkebok". I uka etter gudstjenesten kan de også delta på "kirketreff" hvor vi synger,leker og forteller fra boka. I 2018 blir det utdeling av kirkebok søndag 28.oktober kl.11 Invitason sendes ut to-tre uker før tiltaket. Dersom dere ikke får invitasjon i posten men ønsker å delta så er det bare å møte opp.

6-årsbok:

Hver høst inviteres alle som fyller 6 år inneværende år til en gudstjeneste hvor de får 6-årsbka "Tre i et tre". I 2018 sendes det ut invitasjon til søndag 9.september kl.11

Bibel-utdeling:

Hvert år inviteres alle 10-åringene til kirka for å få sin egen Bibel. Dette skjer i en gudstjeneste først på året,

Lys Våken:

Annenhvert år inviteres alle som fyller 11-år til opplegg i Hol kirke. Det begynner en lørdag ettermiddag, inkluderer overnatting og deltakelse i gudstjenesten på søndag formiddag kl.11.

Tårnagent:   

Annenvhert år inviteres de som fyller 9 og 10 år til agentopplegg i Hol kirke. Kirkeskatten er borte og agentene skal løse forskjellige oppdrag for å finne den igjen. Vi starter søndag formiddag og avslutter med gudstjeneste kl.17.

Konfirmasjonsåret:

Konfirmasjonsåret er det mest omfattende trosopplæringstiltaket i Hol menighet. Informasjon og innmelding var tirsdag 12.juni for de som ønsker å følge opplegget i 2018-19. Presentasjonsgudstjenesten er søndag 23.september kl.17.00

Ungdomsklubb:

Alle ungdommer på Vestvågøy fra 8.klasse er velkommen til å delta i KRIK / KLUBBEN. Planen for høsten 2018 legges ut her når den er klar.

Myndighetsmarkering:

Alle som fyller 18 år i løpet av året og var konfirmanter, til mimrestund med måltid og påfølgende myndighetsmarkering i en kl.17-gudsteneste. I 2018 blir dette søndag 25.november.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med sokneprest Marit Plener Gran via sentralbordet 76056730


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web