Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Barn&Unge > Stamsund barn&unge


Stamsund sokn 0-18 trosopplæring

Dåp:
"La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for himmelens rike hører slike til". Jesus tar imot de små barna i dåpen, og gir dem sin Hellige Ånd. Det er godt å vite at vi tror på en Gud som har et spesielt hjerte for de miste blandt oss.
Mange foreldre ønsker at barnet skal få den spesielle velsignelsen som man får i dåpen, en kristen tilhørighet, og at barnet skal få del i det fellesskapet som en kirke representerer. I Den Norske Kirke skjer innmeldelse gjennom dåp.
Når foreldre melder inn ønske om dåp vil presten ha en samtale i forkant av selve dåpshandlingen.
Alle er hjertelig velkommen til å bli døpt, uavhengig av alder.

1-3 år etter dåp:
Barnet får tilsendt en hilsen fra menigheten. Dette er gjerne noe som kan være til hjelp i trosopplæringen som foregår i hjemmet.

Babysang:
Det arrangeres felles babysang på Vestvågøy. Noen ganger er det på Sykehjemmet på Gravdal. Vi bruker både nye og gamle sanger, rim og regler som mange av de eldre kjenner godt.  Vi får verdifull sanghjelp, og det er veldig sosialt for alle parter. I tillegg er det kaffe og gjerne noe å bite i/ evt medbrakt niste etterpå.

Enkelte perioder er det også babysang i Borge Kirke. Se under arrangementer på høyre side i forhold til hvor og når babysang arrangeres. 

Min kirkebok 4:
Hver høst inviteres 4-åringene i Stamsund for å motta "Min Kirkebok 4". Vi har gjerne et par samlinger i forkant og en i etterkant. Invitasjoner sendes i posten, men dersom du ikke har fått invitasjon er du likevel velkommen.

5 års bok:
I Karnevals-/ fastelavensgudstjenesten deles det ut en bok til 5-åringer. Dette er gjerne en aktivitetsbok. Invitasjoner sendes i posten, men alle er velkommen.

Min Kirkebok 6:
Hver høst inviteres 6-åringene til å få" Min Kirkebok 6" i gudstjeneste. Dette skjer gjerne rett etter skolestart. Egen invitasjon sendes ut til barnet, også de som ikke har fått invitasjon er velkommen.

Lys Våken:
Annet hver år inviteres 11-åringene til overnatting i Stamsund kirke. Vi gjør ulike aktiviter sammen, forbereder gudstjeneste og blir kjent med kirken og hverandre. Vi hører fortellinger fra Bibelen, synger og spiser god mat.

Her kan du melde deg på Lys Våken for 2017.

Tårnagenter:
Av og til skjer det rare ting i kirka! Da trenger vi som jobber der hjelp til å løse mysteriene. Noen ganger må vi inn i hemmelige rom, ja til og med helt opp i klokketårnet.....
Når det oppstår en krise på denne måten, så innkaller vi 8/9-åringene for å hjelpe oss. Vi har god erfaring med at akkurat disse barna er skikkelige skarpe, og klarer å løse mysterier som vi andre ikke klarer.
Tårnagentene deltar også aktivt  i selve gudstjenesten denne dagen.

TWEEN:
Aldersgruppen 10-12 år kalles TWEENS siden de ikke er barn og ennå ikke ungdom. Hvert år arrangeres det en egen TWEEN-festival i Borge. Der kan man treffe folk fra hele Vest-Lofoten, gjøre spennende aktiviteter sammen, spise, høre fortellinger fra Bibelen, synge med mer.  TWEEN-festivalen avsluttes med gudstjeneste på søndagen kl. 17. Da er familien til deltakerne spesielt invitert.

Klubb/ KRIK:
I Stamsund er det egen ungdomsklubb i kjelleren på kirka for ungdom fra 13 år og oppover. Det blir opplyst om dato ogtid under "arrangementer" på høyre side. På ungdomsklubben lager vi mat sammen, har andakt, hører på musikk, spiller spill eller bare snakker.
KRIK arrangeres ca hver 14.dag i Gravdalshallen. Datoer opplyses under "arrangementer". Her er det sosialt med ballspill, andakt og fysiske aktiviteter av ulikt slag.

Konfirmasjon:
Det skoleåret ungdommen blir 15 år inviteres han/hun til å være konfirmant i kirken. Konfirmantopplegget består av vanlige konfirmanttimer, konfirmantweekend, lysmesse, ulike tjenesteoppgaver, GravdalsNatt (sammen med hele Vest-Lofoten) og selvfølgelig selve høydepunktet: Konfirmasjonsgudstjenesten. Omfanget er på ca 60 timer. Fokuset er på å bli kjent med Gud og kirken gjennom samtaler, ulike aktiviteter, trospraksiser og egen refleksjon. Vi ønsker å bevisstgjøre ungdommen på eget gudsforhold, utruste dem med gode trospraksiser som er slitesterke og som tåler ulike livssituasjoner.

MILK:
MiniLederKurs for ungdom mellom 15 og 17 år. Fokus på ledertrening i en kristen sammenheng. Kurset går over to helger, med en praksisperiode i mellom. I trygge rammer får man reflektere både alene og sammen med andre, øve seg på å være leder i ulike situasjoner og få på plass et godt grunnlag (både teoretisk og praktisk) for den rollen man går inn i.

Ung Medarbeider:
Som Ung Medarbeider kan man være leder på ulike tiltak i kirka. Man kan også gå inn i roller som kirketjener eller diakoni-medarbeider. Det er ingen forutsetning at man har gjennomført MILK, men dette skaper en bedre forståelse for grunnlaget som vårt arbeid drives ut i fra.


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  


Vestvågøy kirkelige fellesråd

Org. nr: 977 000 734

Tamyra 24, Leknes

 

 

 

Telefon/sentralbord: 760 56730
  E-post: post(at)vestvagoy.kirken.no  

Layout, design og programmering: Lofoten Web