Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


kurs0606.jpg

Inspirasjonssamling/kurs om arbeid blant flykninger

Publisert: 16/05-2017 av Anne Lise Haakestad

Det arrangeres kurs om arbeid blant flyktninger for menighetene i Vestvågøy, Flakstad og Mosknes tirsdag 6. juni kl 18.30 på Buksnes menighetshus. Velkommen til frivillige i menighetene, menighetsråd, ansatte og ellers alle interesserte!

Innleggene vil være ved diakonirådgiver Brita Bye fra Sør-Hålogaland bispedømmeråd og Josepf Tete som har kommet til Vestvågøy som flyktning og bosatt seg her.  Vår prost, Kristine Sandmæl som også er leder i mellomkirkelig råd, deltar.

Tema for kvelden vil være:

  • Hvorfor skal kirka engasjere seg i arbeid med flyktninger
  • Joseph Tetes egne erfaringer da han og familien kom til Norge fra Kongo
  • Ideutveksling, praktiske tips og arbeid i grupper.

Det er avslutning kl 21.00

Påmelding kan sendes til Kristin Lindberg innen 01.06
   på e-post: diakon.buksnes@vestvagoy.kirken.no eller telefon 97 63 53 01


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  

Vestvågøy kirkelige fellesråd Org. nr 977 000 734 Sentralbord: 760 56730
Postboks 203 Besøksadresse Telefax: 760 56001
8370 Leknes Storgata 23 epost: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web