Facebook
 
#kirkapåvestvågøy
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


01-01-2017.jpg

En skritt på veien til selvstendiggjøring

Publisert: 04/01-2017 av Anne Lise Haakestad

Fra 01.01.2017 er Den norske kirke fristilt fra staten. Den norske kirke er et selvstendig rettsubjekt. Prestene er ikke lengre statstjenestemenn. Dette er et nytt skritt på veien i skille mellom stat og kirke. Allerde i 2012, ble grunnloven endret og den norske stat ble konfensjonsløs, dvs uten tilknytning til en religionsretning.

Den norske kirke er endret fra statskirke som den har vært i nærmere 500 år, til en folkekirke. Det er slått fast i grunnlovens § 16: "..Den norske kyrkja, ei evangelisk-luthers kyrkje, står ved lag som den norske folkekyrkja og blir stødd som det av staten..." 

Det er ca 3,7 millioner medlemmer av Den norske kirke. Fortsatt skal den være en kirke for og sammen store deler av det norske folk. Her ligger utfordringen framover. Selv om det kommer offentlig tilskudd for å holde kirker og ansatte, må alle vi som er medlemmer, ville ha vår kirke og menighet. Den lokale kirke kan bare være for oss dersom menigheten samles, bygger fellesskap, deler ord og sakrament. Den lokal fellesskapet kan ikke løses over et stasbudsjett, det må skapes når vi møtes, og er ingen selvfølge. Ta et aktivt valg - støtt opp.

 

For alle som interesserer seg for de lange linjer om kirke og samfunn, kan vi anbefale "Den norske kirke på 100 minutter" et foredrag om både kirkedannelse og statsdannelse sett fra perspektivet av en statsviter; Frank Aarebrot. Han har gjort stor suksess med andre slike foredrag, og setter absolutt sin personlige farge på det som blir fremlagt.

Foredraget kan du finne her:
http://www.vl.no/tro24/den-norske-kirke-pa-100-minutter-1.424434


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  

Vestvågøy kirkelige fellesråd Org. nr 977 000 734 Sentralbord: 760 56730
Postboks 203 Besøksadresse Telefax: 760 56001
8370 Leknes Storgata 23 epost: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web