Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


Visitas torsdag

Publisert: 06/02-2018 av Anne Lise Haakestad

En variert dag der biskopen får et glimt av næringslivet, men også møte med ulike deler av kirkelivet. 

Torsdag:

08.30  Morgenbønn i Hol kirke - åpent for alle
09.00  Møte med Vestvågøy kirkelige fellesråd i Hol kirke
11.00  Møte med turistnæring på Ballstad
12.00  Lunsj. Ballstad
13.30  Samtale med diakon/diakonimedarbeiderne på Vestvågøy om arbeidet med
           diakoniplan
15.00  Samtale med den Læstadianske forsamling
16.00  Middgaspause
18.00  Gudstjeneste i Hol kirke. Barn fra kirkeklubben, Ballstad KFUM/KFUK-speiderne,
          konfirmanterog unge medarbeidere deltar. Nattverd, kirkekaffe.
20.00  Møte med Hol menighetsråd

Alle velkommen til gudstjenester mm


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  

Vestvågøy kirkelige fellesråd Org. nr 977 000 734 Sentralbord: 760 56730
Postboks 203 Besøksadresse Telefax: 760 56001
8370 Leknes Storgata 23 epost: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web