Facebook
 
 

 

Bryllup

Begravelse 

Du er her: Forsiden > Vis artikkel


Diakoni/BritaogJoseph20170606_205218_resized.jpg

Inkludere bosatte flykninger i menighetene?

Publisert: 16/06-2017 av Solveig Utvik

Tirsdag den 6.juni møttes 27 ansatte og frivillige fra menighene våre i Vestlofoten for å snakke om dette temaet.

Brita Bye, som er diakonirådgiver i Sør-Hålogaland bispedømme var en av innlederne. Hun fortalte om kirkas tradisjon om å ta imot fremmede og Bibelens oppfordring gjestfirhet og inkludering. Joseph Tete er lofoting fra Kongo, han delta sine erfaringer om hvordan han og hans familie ble inkludert. Han oppfordret oss til å tørre å ta kontakt med flykninger, bosatte og på asylmottakene. Det var utrolig viktg for ham og hans familie at en norsk familie tok kontakt og ble en del av deres hverdag.

 

Siste del av samlingen var viet gruppearbeid, der forsamlingen snakket om hva vi kan gjøre i vår menighet. Hvordan kan vi bli kjent med bosatte flykninger og hvordan kan vi invitere dem til våre sammenhenger?

Vi har startet en prosess med å prøve å bli mer inkluderende, og håper å få utvidet diakoniarbeidet i menighetene på dette feltet fremover.


    Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://vestvagoy.kirken.no/  

Vestvågøy kirkelige fellesråd Org. nr 977 000 734 Sentralbord: 760 56730
Postboks 203 Besøksadresse Telefax: 760 56001
8370 Leknes Storgata 23 epost: kirkeverge@vestvagoy.kirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web